Skatteministeriet
Business Bygning
Rapport 6. november 2014

Styrket indsats mod skattely

Skattely For at dæmme op for skattely nedsatte regeringen i november 2013 en tværministeriel task force mod skattely og tog samtidig initiativ til et styrket branche- og rådgiversamarbejde om grænseoverskridende skatterådgivning. Målet var at komme med anbefalinger til skærpede regler mod skattely samt udarbejde anbefalinger for god skatterådgivning.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Styrket indsats mod skattely

Anbefalingerne om styrket branche- og rådgiversamarbejde er nu på plads, og den tværministerielle task force er klar med sine anbefalinger. På baggrund heraf fremlægger regeringen et ambitiøst udspil med initiativer til en styrket indsats mod skattely.

Regeringen vil blandt andet indføre øget åbenhed om reelle ejere af selskaber og fonde, hvilket vil gøre det sværere at sløre ejerskab og gemme skattepligtige værdier. Samtidig lægger regeringen op til åbenhed om ejerskab af kommanditselskaber, stop for udstedelse af nye ihændehaveraktier, styrket hvidvasktilsyn, samt en række andre initiativer, som samlet set skal bidrage til at dæmme op for skattely.

Samtidig indeholder udspillet nye anbefalinger for god rådgivning om grænseoverskridende skatteforhold, som er blevet udarbejdet i samarbejde med rådgiverbranchen.

6. november 2014

Styrket indsats mod skattely

Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner