Skatteministeriet
Rapport 12. januar 2006

Skatten i Danmark i 2006

Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatten i Danmark i 2006

Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Såfremt denne lidt brede tekst ikke er uddybende nok, kan der henvises til Skatteministeriets hjemmeside eller SKATs hjemmeside www.SKAT.dk).

Medmindre andet fremgår direkte, er alle tal, beløbsgrænser mv., dem der gælder i 2006.