Skatteministeriet

Politiske udspil og aftaler

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Politiske udspil og aftaler

Politisk udspil 23. august 2018

Aftale om sanering af bøvlede og byrdefulde afgifter

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om en afgiftssaneringspakke. Aftalen fo ...

Politisk udspil 29. juni 2018

Energiaftale 2018

Regeringen og et enigt Folketing er enige om at sænke elafgiften og elvarmeafgiften med knap 2,4 mia. kr., når lempelser ...

Politisk udspil 29. juni 2018

Aftale om nye tiltag mod spilafhængighed og justering af spilaftale

Færre danskere skal udvikle afhængighed af pengespil. Det er hovedformålet med en ny og bred politisk aftale, der blandt ...

Politisk udspil 31. maj 2018

Retssikkerhedspakke IV - En hurtigere vej gennem klagesystemet

Klagebehandling Vejen gennem klagesystemet på skatteområdet er for kringlet, og borgerne venter lang tid på at få afgjort deres klagesager. Med en ambition om at få sagsbehandlingstiden for de helt borgernære sager ned på 12 måneder præsenterer skatteminister Karsten Lauritzen nu sin fjerde retssikkerhedspakke.

Politisk udspil 15. maj 2018

Principskitse for en aftale om deleøkonomien

Deleøkonomi Regeringen er sammen med et bredt flertal enige om at lempe skattevilkårene for udlejning af sommerhus, helårsbolig, bil og båd. Som led i en samlet deleøkonomisk strategi er lempelserne betinget af, at udlejningen sker gennem deleøkonomiske platforme eller udlejningsbureauer, der indberetter lejeindtægterne til myndighederne.

Politisk udspil 26. april 2018

Energi – til et grønt Danmark

Energiafgifter Regeringens energiudspil indeholder afgiftslempelser for samlet set godt 3,5 mia. kr., når lempelserne er fuldt indfaset. Det vil fremme den grønne omstilling og sænke de høje udgifter til el i danske husholdninger og virksomheder.

Politisk udspil 23. februar 2018

Stærkere indsats til inddrivelse af SU-gæld i udlandet

Gæld Med 7 konkrete initiativer vil regeringen sætte ind for at sikre, at udenlandske statsborgere betaler deres SU-gæld.

Politisk udspil 6. februar 2018

Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en skatteaftale, der gør det mere attraktivt at spare op til pension, og som giver alle i fuldtidsjob en kontant skattelettelse.

Politisk udspil 2. februar 2018

Forståelsespapir om udmøntning af successionsmidler

Afgiftssatser En bred politisk aftale betyder, at mange borgere og virksomheder allerede fra den 1. maj 2018 får en lavere elregning. Samtidig kan erhvervslivet i hele 2018 få et øget fradrag for investeringer i forskning og udvikling.