Skatteministeriet

Politiske udspil og aftaler

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Politiske udspil og aftaler

Politisk udspil 5. oktober 2016

Tryghed for boligejerne

Ejendomsbeskatning Danskerne får fra 2019 samlet set højere ejendomsvurderinger, og derfor foreslår regeringen lavere boligskattesatser og en permanent skatterabat, ligesom regeringen vil indføre et nyt og forbedret boligskattestop.

Politisk udspil 26. august 2016

Et nyt skattevæsen – Ny organisering, flere medarbejdere og velfungerende it

Skatteadministration Regeringen vil investere omkring syv milliarder kroner i det danske skattevæsen frem mod 2020. Den massive ressourcetilførsel skal både gå til et betragteligt antal nye medarbejdere og en helt ny og moderne it-infrastruktur, som skal geare det danske skattevæsen til at løfte kerneopgaverne, som de ser ud i det 21. århundrede.

Politisk udspil 25. september 2015

SKAT ud af krisen - et oplæg til politisk samling

SKAT Handlingsplanen ’SKAT ud af krisen’ adresserer SKATs aktuelle problemer på inddrivelses- og udbytteområdet og tegner samtidig linjerne for fremtidens skattevæsen

Politisk udspil 12. december 2014

Aftale om skattely-bekæmpelse

Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten blevet enige om en række initiativer, ...

Politisk udspil 11. december 2014

Aftale om ændring af spillelovgivningen

Et bredt flertal i Folketinget er enige om en aftale, der bl.a. afskærer spillehaller fra at snyde med udlodningerne til velgørende formål.

Politisk udspil 6. november 2014

Regeringen præsenterer pakke til bekæmpelse af skattely

Pakken indeholder tre spor: en offensiv indsats på internationalt niveau, større åbenhed omkring ejerskab af virksomhede ...

Politisk udspil 9. oktober 2013

Tillid til ejendomsvurderingerne - Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Ejendomsvurdering De offentlige ejendomsvurderinger har ikke været gode nok. Derfor skal danskerne have et nyt og bedre vurderingssystem, ...

Politisk udspil 17. september 2013

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen

Aftalen betyder, at alle selskaber, der har aktivitet i Nordsøen, fra 2014 og frem beskattes efter samme regler. Aftalen ...

Politisk udspil 24. april 2013

Aftale om Vækstplan DK

Aftalen betyder bl.a., at selskabsskatten nedsættes, at lønsumsafgiften i den finansielle sektor hæves, at en række erhv ...

Politisk udspil 25. juni 2012

Aftale om skattereform 2012

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti ...

Politisk udspil 1. januar 2008

Noget for noget

Regeringen præsenterer den 23. februar 2004 sit nye udspil "Noget for noget". Udspillet går ud på at fremme de handlinger, der gavner hele samfundet, og begrænse de der er til skade.