Skatteministeriet

Politiske udspil og aftaler

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Politiske udspil og aftaler

23. august 2018

Aftale om sanering af bøvlede og byrdefulde afgifter

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om en afgiftssaneringspakke. Aftalen fo ...

29. juni 2018

Energiaftale 2018

Regeringen og et enigt Folketing er enige om at sænke elafgiften og elvarmeafgiften med knap 2,4 mia. kr., når lempelser ...

29. juni 2018

Aftale om nye tiltag mod spilafhængighed og justering af spilaftale

Færre danskere skal udvikle afhængighed af pengespil. Det er hovedformålet med en ny og bred politisk aftale, der blandt ...

31. maj 2018

Retssikkerhedspakke IV - En hurtigere vej gennem klagesystemet

Klagebehandling Vejen gennem klagesystemet på skatteområdet er for kringlet, og borgerne venter lang tid på at få afgjort deres klagesager. Med en ambition om at få sagsbehandlingstiden for de helt borgernære sager ned på 12 måneder præsenterer skatteminister Karsten Lauritzen nu sin fjerde retssikkerhedspakke.

15. maj 2018

Principskitse for en aftale om deleøkonomien

Deleøkonomi Regeringen er sammen med et bredt flertal enige om at lempe skattevilkårene for udlejning af sommerhus, helårsbolig, bil og båd. Som led i en samlet deleøkonomisk strategi er lempelserne betinget af, at udlejningen sker gennem deleøkonomiske platforme eller udlejningsbureauer, der indberetter lejeindtægterne til myndighederne.

26. april 2018

Energi – til et grønt Danmark

Energiafgifter Regeringens energiudspil indeholder afgiftslempelser for samlet set godt 3,5 mia. kr., når lempelserne er fuldt indfaset. Det vil fremme den grønne omstilling og sænke de høje udgifter til el i danske husholdninger og virksomheder.

23. februar 2018

Stærkere indsats til inddrivelse af SU-gæld i udlandet

Med 7 konkrete initiativer vil regeringen sætte ind for at sikre, at udenlandske statsborgere betaler deres SU-gæld.

6. februar 2018

Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en skatteaftale, der gør det mere attraktivt at spare op til pension, og som giver alle i fuldtidsjob en kontant skattelettelse.

2. februar 2018

Forståelsespapir om udmøntning af successionsmidler

Afgiftssatser En bred politisk aftale betyder, at mange borgere og virksomheder allerede fra den 1. maj 2018 får en lavere elregning. Samtidig kan erhvervslivet i hele 2018 få et øget fradrag for investeringer i forskning og udvikling.

30. november 2017

Aftale om fordeling af spillehalsmidlerne

Spilleafgifter Regeringen er sammen med et bredt flertal i Folketinget enige om en ny model for fordeling af de såkaldte spillehalsmidler for godt 70 mio. kr. om året. Nye lokale puljer skal fremover sikre, at lokale foreninger inden for eksempelvis idrætslivet over hele landet tilgodeses.

28. november 2017

Aftale om styrket kontrol og vejledning

Kontrol Regeringen er sammen med hele Folketinget på nær Enhedslisten enige om at investere 480 mio. kr. frem til 2021 i en bedre og mere digital skattekontrol og vejledningsindsats i skattevæsenet. Aftalen betyder blandt andet nye, digitale redskaber til skattevæsenet i kampen mod fejl og snyd med skatter, moms og afgifter.

12. november 2017

Aftale om erhvervs og iværksætterinitiativer

Punktafgifter Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre enige om en aftale om erhvervs og iværksætterinitiativer.

21. september 2017

Aftaletekst om styrket indsats mod sort arbejde

Sort arbejde Et enigt Folketing indgår aftale om nye tiltag mod sort arbejde.

18. august 2017

Retssikkerhedspakke III – Klar og præcis lovgivning

Udspillet indeholder en omfattende modernisering af central lovgivning på skattekontrolområdet og forbedrer blandt andet også danskernes årsopgørelse.

13. juni 2017

Fra én til syv styrelser - Skatteforvaltningen 2021

Skatteforvaltningen 2021 SKAT ophører med at eksistere 1. juli 2018 og erstattes af i alt syv nye styrelser. Skatteministeriets samlede koncern vil dermed fremover komme til at bestå af i alt ni styrelser, da koncernen ud over de syv nye styrelser fortsat også vil bestå af Skatteankestyrelsen og Spillemyndigheden.

13. juni 2017

En skatteforvaltning i hele Danmark - Skatteforvaltningen 2021

Skatteforvaltningen 2021 Den nye skatteforvaltning vil i 2021 være til stede i 26 byer fordelt over hele landet. Med En skatteforvaltning i hele Danmark tilfører regeringen 1.500 ekstra arbejdspladser uden for Hovedstadsområdet. Herudover placeres fem nye styrelseshovedkvarterer og tre nye faghovedkvarterer uden for Hovedstadsområdet.

8. juni 2017

Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse

Som et afgørende led i oprydningen efter den kuldsejlede gældsinddrivelse er alle Folketingets partier enige om at afskrive gæld til et beløb på 5,8 mia. kr., som har en reel værdi af 1 mia. kr. Især småbeløb fra personer uden betalingsevne afskrives, mens politibøder og gæld hos store skyldnere vil blive forsøgt inddrevet.

18. april 2017

Aftale om justering af aftalen om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler

Regeringen er enig med Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om at fremme elbilsalget ved at udskyde indfasningen af ...

5. oktober 2016

Tryghed for boligejerne

Ejendomsbeskatning Danskerne får fra 2019 samlet set højere ejendomsvurderinger, og derfor foreslår regeringen lavere boligskattesatser og en permanent skatterabat, ligesom regeringen vil indføre et nyt og forbedret boligskattestop.

26. august 2016

Et nyt skattevæsen – Ny organisering, flere medarbejdere og velfungerende it

Skatteadministration Regeringen vil investere omkring syv milliarder kroner i det danske skattevæsen frem mod 2020. Den massive ressourcetilførsel skal både gå til et betragteligt antal nye medarbejdere og en helt ny og moderne it-infrastruktur, som skal geare det danske skattevæsen til at løfte kerneopgaverne, som de ser ud i det 21. århundrede.