Skatteministeriet

Politiske udspil og aftaler

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Politiske udspil og aftaler

Politisk udspil 23. oktober 2019

Eftersyn af skattevæsenets akutte it-problemer

Skatteminister Morten Bødskov har den 23. oktober 2019 præsenteret regeringens eftersyn af skattevæsenets akutte it-problemer, som en del af regeringens samlede plan for genopretning af tilliden til skattevæsenet.

Politisk udspil 19. marts 2019

En skatteforvaltning i fremdrift

Skatteministeren har den 19. marts præsenteret en række konkrete resultater for skatteforvaltningens seneste fire års arbejde samt en vej til at fortsætte den genopretning af skatteforvaltningen, der allerede er i fuld gang.

Politisk udspil 23. august 2018

Aftale om sanering af bøvlede og byrdefulde afgifter

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om en afgiftssaneringspakke. Aftalen fo ...

Politisk udspil 29. juni 2018

Energiaftale 2018

Regeringen og et enigt Folketing er enige om at sænke elafgiften og elvarmeafgiften med knap 2,4 mia. kr., når lempelser ...

Politisk udspil 29. juni 2018

Aftale om nye tiltag mod spilafhængighed og justering af spilaftale

Færre danskere skal udvikle afhængighed af pengespil. Det er hovedformålet med en ny og bred politisk aftale, der blandt ...

Politisk udspil 31. maj 2018

Retssikkerhedspakke IV - En hurtigere vej gennem klagesystemet

Klagebehandling Vejen gennem klagesystemet på skatteområdet er for kringlet, og borgerne venter lang tid på at få afgjort deres klagesager. Med en ambition om at få sagsbehandlingstiden for de helt borgernære sager ned på 12 måneder præsenterer skatteminister Karsten Lauritzen nu sin fjerde retssikkerhedspakke.

Politisk udspil 15. maj 2018

Principskitse for en aftale om deleøkonomien

Deleøkonomi Regeringen er sammen med et bredt flertal enige om at lempe skattevilkårene for udlejning af sommerhus, helårsbolig, bil og båd. Som led i en samlet deleøkonomisk strategi er lempelserne betinget af, at udlejningen sker gennem deleøkonomiske platforme eller udlejningsbureauer, der indberetter lejeindtægterne til myndighederne.

Politisk udspil 26. april 2018

Energi – til et grønt Danmark

Energiafgifter Regeringens energiudspil indeholder afgiftslempelser for samlet set godt 3,5 mia. kr., når lempelserne er fuldt indfaset. Det vil fremme den grønne omstilling og sænke de høje udgifter til el i danske husholdninger og virksomheder.

Politisk udspil 23. februar 2018

Stærkere indsats til inddrivelse af SU-gæld i udlandet

Gæld Med 7 konkrete initiativer vil regeringen sætte ind for at sikre, at udenlandske statsborgere betaler deres SU-gæld.

Politisk udspil 6. februar 2018

Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en skatteaftale, der gør det mere attraktivt at spare op til pension, og som giver alle i fuldtidsjob en kontant skattelettelse.

Politisk udspil 2. februar 2018

Forståelsespapir om udmøntning af successionsmidler

Afgiftssatser En bred politisk aftale betyder, at mange borgere og virksomheder allerede fra den 1. maj 2018 får en lavere elregning. Samtidig kan erhvervslivet i hele 2018 få et øget fradrag for investeringer i forskning og udvikling.

Politisk udspil 30. november 2017

Aftale om fordeling af spillehalsmidlerne

Spilleafgifter Regeringen er sammen med et bredt flertal i Folketinget enige om en ny model for fordeling af de såkaldte spillehalsmidler for godt 70 mio. kr. om året. Nye lokale puljer skal fremover sikre, at lokale foreninger inden for eksempelvis idrætslivet over hele landet tilgodeses.

Politisk udspil 28. november 2017

Aftale om styrket kontrol og vejledning

Kontrol Regeringen er sammen med hele Folketinget på nær Enhedslisten enige om at investere 480 mio. kr. frem til 2021 i en bedre og mere digital skattekontrol og vejledningsindsats i skattevæsenet. Aftalen betyder blandt andet nye, digitale redskaber til skattevæsenet i kampen mod fejl og snyd med skatter, moms og afgifter.

Politisk udspil 12. november 2017

Aftale om erhvervs og iværksætterinitiativer

Punktafgifter Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre enige om en aftale om erhvervs og iværksætterinitiativer.

Politisk udspil 21. september 2017

Aftaletekst om styrket indsats mod sort arbejde

Sort arbejde Et enigt Folketing indgår aftale om nye tiltag mod sort arbejde.

Politisk udspil 18. august 2017

Retssikkerhedspakke III – Klar og præcis lovgivning

Udspillet indeholder en omfattende modernisering af central lovgivning på skattekontrolområdet og forbedrer blandt andet også danskernes årsopgørelse.

Politisk udspil 13. juni 2017

Fra én til syv styrelser - Skatteforvaltningen 2021

Skatteforvaltningen 2021 SKAT ophører med at eksistere 1. juli 2018 og erstattes af i alt syv nye styrelser. Skatteministeriets samlede koncern vil dermed fremover komme til at bestå af i alt ni styrelser, da koncernen ud over de syv nye styrelser fortsat også vil bestå af Skatteankestyrelsen og Spillemyndigheden.

Politisk udspil 13. juni 2017

En skatteforvaltning i hele Danmark - Skatteforvaltningen 2021

Skatteforvaltningen 2021 Den nye skatteforvaltning vil i 2021 være til stede i 26 byer fordelt over hele landet. Med En skatteforvaltning i hele Danmark tilfører regeringen 1.500 ekstra arbejdspladser uden for Hovedstadsområdet. Herudover placeres fem nye styrelseshovedkvarterer og tre nye faghovedkvarterer uden for Hovedstadsområdet.

Politisk udspil 8. juni 2017

Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse

Gæld Som et afgørende led i oprydningen efter den kuldsejlede gældsinddrivelse er alle Folketingets partier enige om at afskrive gæld til et beløb på 5,8 mia. kr., som har en reel værdi af 1 mia. kr. Især småbeløb fra personer uden betalingsevne afskrives, mens politibøder og gæld hos store skyldnere vil blive forsøgt inddrevet.

Politisk udspil 18. april 2017

Aftale om justering af aftalen om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler

Regeringen er enig med Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om at fremme elbilsalget ved at udskyde indfasningen af ...