Skatteministeriet

Øvrige publikationer

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Øvrige publikationer

Notat 8. oktober 2008

Skatteministerens beretning om skattepolitikken 2008/2009 (inkl. lovprogram)

Folketingets åbning tirsdag 7. oktober 2008

Notat 7. oktober 2008

Skatteministerens lovprogram 2008/2009

Skatteministerens lovprogram 2008/2009 - Se hele lovprogrammet på Statsministeriets hjemmeside

Notat 26. juni 2008

CFA’s undersøgelse om administrative byrder på skatteområdet

The Forum on Tax Administration (FTA) blev oprettet juli 2002 af OECDs Committee on Fiscal Affairs (CFA) med det mål at fremme dialogen mellem skatteforvaltninger i OECD-lande og identificere god (skatteadministrations)praksis

Notat 26. juni 2008

OECD undersøgelse om administrative byrder

Skatteministeriets bemærkninger til OECD undersøgelse om administrative byrder

Notat 11. juni 2008

Opsigelse af Danmarks dobbeltbeskatnings-overenskomster med Frankrig og Spanien

Internationalt Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien er opsagt den 10. juni 2008. Opsigelsen får virkning for indkomst fra 1. januar 2009

Notat 9. juni 2008

Skattehul ved fraflytterbeskatning af aktier lukkes

Skatteflugt Reglerne om fraflytterbeskatning af aktier ændres. Skatteministeren har fremsat et nyt lovforslag herom

Notat 23. maj 2008

Retssikkerhedschefens redegørelse - resumé

Skatteministeriet har siden juni 2006 haft en retssikkerhedschef, som skal fremme retssikkerheden for Skatteministeriet

Publikation 23. maj 2008

Retssikkerhedsredegørelse 2007

Borger- og retssikkerhedschefen Retssikkerhedschefens redegørelse for perioden 1. juni 2006 til 31. december 2007

Notat 23. maj 2008

Skatteministeriet har reduceret byrder svarende til 1,9 mia. kr.

Den seneste redegørelse om erhvervslivet og reguleringen viser, at Skatteministeriet siden 2001 har lettet de danske virksomheder for administrative byrder svarende til mere end 1,9 mia. kr. om året. Vi er dog ikke i mål endnu, og arbejdet fortsætter med uformindsket kraft, siger skatteminister Kristian Jensen

Notat 21. maj 2008

Ændrede vægt- og registreringsafgifter giver bedre brændstoføkonomi

Sidste forårs omlægning af vægt- og registreringsafgifterne har givet resultater. Danskerne køber i dag biler, som er lettere, og som kører markant længere på literen end for blot et år siden.

Notat 20. maj 2008

Nemmere at deltidsansætte svenskere

Den 29. april 2008 vedtog Folketinget et lovforslag (L 31B), som løser problemer for en række svenskere, som både arbejder i Danmark og i hjemlandet

Notat 20. maj 2008

SKAT øger sin rækkevidde

Gennem aftaler med andre landes skattemyndigheder får de danske myndigheder adgang til oplysninger om danskeres konti overalt i verden. Det vil begrænse muligheden for at unddrage skat.

Notat 20. maj 2008

Ny løsning for gulpladebiler undersøges

Skatteministeren undersøger mulighederne for at forbedre den nuværende klistermærkeordning. Løsningen kan for eksempel være en nummerplade, der viser, om bilen må anvendes privat.

Notat 19. maj 2008

Seminar for Skatteudvalget

Skatteministeren inviterer Skatteudvalgets medlemmer til seminar i Skatteministeriet. Efter Folketingsvalget i efteråret 2007 er der kommet en del nye medlemmer af Skatteudvalget. Formålet med seminaret er at fortælle om Skatteministeriets organisation og om principper og metoder i skattepolitikken

Notat 6. maj 2008

Redegørelse til Folketinget om medarbejderaktieordninger for perioden 21. januar 2007 - 20. januar 2008

Redegørelse til Folketinget om oplysninger modtaget i perioden 21. januar 2007 - 20. januar 2008 om anvendelsen af reglerne for medarbejderaktieordninger

Notat 29. april 2008

Ad L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler

Justering af afgiftsberegningen for brugte biler mv., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder

Notat 25. april 2008

Notits om partikelfiltre og afgiftsincitamenter

Det har været omtalt i pressen, at en alt for stor andel af de mange nye dieseldrevne biler sælges uden påmonteret partikelfilter. Socialdemokraterne foreslår en miljøafgift , der skal indrettes, så den gør dieselbiler med partikelfilter 1000 kroner billigere end biler uden

Notat 15. april 2008

Skattehul om leasingbiler lukkes

Reglerne for leasede firmabiler ændres. Leaser du en bil i slutningen af året med en meget høj førstegangsydelse, kan du ikke fratrække hele førstegangsydelsen i virksomhedsordningen, hvis bilen efter nytår skal bruges til privat kørsel. Læs mere om Skatteministerens lovforslag her.

Notat 4. april 2008

De grundlæggende principper i skatte- og momsreglerne for brugen af gulpladebiler

Varebiler herunder personbiler ombygget til varebiler kan indregistreres på gule nummerplader til en betydeligt lavere registreringsafgift, end det er tilfældet for personbiler på de almindelige hvide nummerplader

Notat 4. april 2008

Aftale om initiativer vedrørende gulpladebilerne

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance har indgået følgende aftale:

Søger du efter en artikel i et tidligere nummer af Skaτ?

 

Find den her:

Skaτ - oversigt over samtlige artikler i tidsskriftsserien