Skatteministeriet

Øvrige publikationer

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Øvrige publikationer

Notat 26. november 2007

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel virke i Danmark?

Fire arbejdspapirer om "Bæredygtig vækst og beskæftigelse i den danske velfærdsstat"

Notat 21. november 2007

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel virke i Danmark? (1)

Arbejdspapir I. Provenukonsekvenser

Notat 21. november 2007

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel virke i Danmark? (2)

Arbejdspapir II. Ændret opsparingsadfærd

Notat 21. november 2007

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel virke i Danmark? (3)

Arbejdspapir III. Ejerboligpriseffekter

Notat 21. november 2007

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel virke i Danmark? (4)

Arbejdspapir IV. Fordelingsmæssige konsekvenser

Notat 2. oktober 2007

Skatteministerens lovprogram 2007/2008

Skatteministerens lovprogram

Notat 21. august 2007

Lavere skat på arbejde - prisindeksering af energiafgifter

Lavere skat på arbejde 2008-09 I aftalen om <i>Lavere skat på arbejde</i> foreslås en indeksering af energiafgifterne fra 1. jan. 2008

Notat 27. juni 2007

Pensionsbeskatning - rammeaftale om den fremtidige pensionsbeskatning indgået mellem regeringen (V og K) og partierne DF, RV, S, SF har den 27. juni 2007

Pensionsbeskatning De danske pensionsbeskatningsregler er blevet underkendt ved EF-domstolen. Det indebærer, at Danmark er forpligtet til at udvide fradragsretten for pensionsbidrag, så bidrag indbetalt til udenlandske pensionsordninger også omfattes.

Notat 14. juni 2007

Miljø- og energimæssige virkninger af afgiftsrationalisering

Miljø Miljø- og energimæssige virkninger af afgiftsrationalisering

Notat 14. juni 2007

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering

Miljø Afgiftsrationaliseringen består af to elementer

Notat 14. juni 2007

Økonomiske virkninger af rationalisering af energiafgifterne

Miljø Afgiftsrationaliseringen består af følgende elementer

Notat 14. juni 2007

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering - baggrundsnotat

Miljø Afgiftsrationaliseringens to elementer.

Notat 21. maj 2007

Bilpakken L 217 - ændringsforslag til omlægning af bilbeskatningen

Omlægning af bilafgifterne 2007 På baggrund af de forskellige høringssvar og øvrige henvendelser er forligskredsen - regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti - enige om at foretage tilpasninger i forhold til det fremsatte lovforslag

Notat 8. maj 2007

Redegørelse til Folketinget om medarbejderaktieordninger for perioden 21. januar 2006 - 20. januar 2007

Redegørelse til Folketinget for perioden 21. januar 2006 - 20. januar 2007 om anvendelsen af reglerne for medarbejderaktieordninger

Notat 2. maj 2007

Pensionsbeskatning - model til opfølgning på pensionsdommen

Pensionsbeskatning Resumé af udkastene til lovforslagene, der danner grundlag for den dialog, der er indledt med pensionsbranchen.

Notat 26. april 2007

Overgangsordning for autocampere

Omlægning af bilafgifterne 2007 Der har været en del usikkerhed om virkningstidspunktet for de ændrede afgiftsregler vedrørende campingbiler

Notat 25. april 2007

Jeg har netop fået min nye personbil

Omlægning af bilafgifterne 2007 Hvis personbilen er indregistreret før den 25. april 2007 sker der ikke ændringer i registreringsafgiften

Søger du efter en artikel i et tidligere nummer af Skaτ?

 

Find den her:

Skaτ - oversigt over samtlige artikler i tidsskriftsserien