Skatteministeriet

Øvrige publikationer

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Øvrige publikationer

Notat 23. december 2004

Tynd kapitalisering - supplerende spørgsmål vedr. L 119

Supplerende spørgsmål vedr. L 119

Skat 21. december 2004

Skaτ - December 2004

Dette nummer indeholder 4 artikler:

Skat 21. december 2004

Skaτ - December 2004

Samlet html-version

Notat 1. december 2004

Statusrapporten - bilag 2

Personalegoder Bilag 2 fra Statusrapporten

Notat 1. december 2004

Konklusion fra Statusrapport om personalegoder/naturaliegoder, november 2004

Personalegoder Konklusion fra Statusrapport om personalegoder/naturaliegoder, november 2004

Notat 1. december 2004

Supplerende materiale vedrørende statusrapport vedrørende personalegoder/naturalieydelser

Supplerende materiale vedrørende statusrapport vedrørende personalegoder/naturalieydelser

Notat 1. december 2004

Tabel 1 om udbredelse af personalegoder fra Statusrapport om personalegoder/naturalieydelser, november 2004

Den aktuelle udbredelse af personalegoder. 2004.

Notat 1. december 2004

Tabel 3 Virkning på de offentlige finanser af udvalgte personalegoder med lavere skattemæssig værdiansættelse end markedsværdien

Personalegoder Virkning på de offentlige finanser af udvalgte personalegoder med lavere skattemæssig værdiansættelse end markedsværdien

Notat 24. november 2004

Sambeskatningsregler - baggrundsnotat om stramning af de internationale sambeskatningsregler og nedsættelse af selskabsskatten til 28 pct.

Selskabsskat Baggrunden for reglerne om frivillig international sambeskatning er historisk

Publikation 21. oktober 2004

Fairplay - fokus på holdninger

Skatteopkrævning Regeringen vil gøre op med dem der snyder og bedrager

Publikation 1. oktober 2004

Redegørelse om spilleautomatloven, oktober 2004

Spillemyndigheden Spillemyndigheden - Oktober 2004

Notat 1. juli 2004

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager

Notat 1. juli 2004

Medarbejderaktier - faktaside

Faktaside om beskatningsregler for medarbejderaktier

Publikation 28. juni 2004

Det nye Skatteministerium

Skatteopkrævning Man må ikke forlange, at borgerne skal betale skat med glæde. Men borgere og virksomheder bør kunne forlange, at skatten ...

Notat 25. juni 2004

Strukturreform - orientering om ny struktur på skatte- og inddrivelsesområdet

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti indgået aftale om en strukturreform i Danmark

Notat 24. juni 2004

Strukturreform - en bedre betjening af borgerne

Forligspartierne ønsker, at borgerne oplever en offentlig sektor, som er tilgængelig

Notat 24. juni 2004

Strukturreform - skatteområdet

Forligspartierne ønsker at skabe en åben, helhedsorienteret skatteadministration

Notat 15. juni 2004

Kontrolaktioner - oversigt over overtrædelser og konsekvenser i forbindelse med kontrolaktioner

Sort arbejde Oversigt fra Beskæftigelsesministeriet, Integrationsministeriet, Justitsministeriet og Skatteministeriet

Notat 15. juni 2004

Kontrolaktioner mod sort og illegalt arbejde

Sort arbejde Myndighedssamarbejde mellem bl.a. ToldSkat, Politiet, Arbejdsdirektoratet, Udlændingestyrelsen og de kommunale skatteforvaltninger.

Søger du efter en artikel i et tidligere nummer af Skaτ?

 

Find den her:

Skaτ - oversigt over samtlige artikler i tidsskriftsserien