Skatteministeriet

Øvrige publikationer

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Øvrige publikationer

Notat 18. december 2003

Ingen dobbeltbeskatning i EU-pakken

Skatteministeriets svar til kritik i Børsen 18/12 2003 af den såkaldte EU-pakke.

Skat 18. december 2003

Skaτ - December 2003

Dette nummer indeholder 3 artikler:

Skat 18. december 2003

Skaτ - December 2003

Samlet html-version

Notat 17. november 2003

Fradrag for færgeudgifter

Befordringsfradrag Svar på spørgsmål 42 til Folketingets Skatteudvalg

Notat 4. november 2003

Pensionsopsparing for selvstændigt erhvervsdrivende - eksempler (L 60, 2003/2004)

Pensionsbeskatning Regeringen vil give selvstændige bedre vilkår for at spare op til pension ved at ændre pensionsbeskatningsloven.

Notat 29. oktober 2003

Skatteaftale mellem Danmark og Sverige (notat om aftalen)

Den danske og svenske regering undertegner i dag en ny skatteaftale.

Notat 9. oktober 2003

Befordringsfradrag i udkantsområderne forbedres - 2004-2006

Befordringsfradrag Information om regeringens forslag til forbedret befordringsfradrag i udkantskommuner

Notat 30. september 2003

Grænsegængercentret - baggrundsnotat til pressen i forbindelse med pressemødet

Om baggrunden for etableringen af grænsegængercentret i Øresundsregionen (30. september 2003).

Notat 10. juni 2003

Lavere skat på arbejdsindkomst - skattenedsættelsens størrelse

Lavere skat på arbejde 2004-07 Skattenedsættelserne reducerer indkomstskatteprovenuet med 9,6 mia. kr. om året fra 2007, hvor skattenedsættelserne er fuldt gennemført.

Notat 10. juni 2003

Lavere skat på arbejdsindkomst - skattenedsættelsens fordelingsprofil

Lavere skat på arbejde 2004-07 Eksempler på virkningerne for en række typiske indkomstniveauer.

Notat 10. juni 2003

Lavere skat på arbejdsindkomst - skattenedsættelsens betydning for den enkelte borger

Lavere skat på arbejde 2004-07 Her gives to eksempler på, hvilken effekt skattenedsættelserne vil få på borgernes selvangivelser.

Notat 10. juni 2003

Lavere skat på arbejdsindkomst - skattenedsættelsens udformning

Lavere skat på arbejde 2004-07 Aftalen om skattenedsættelser består af to elementer – en forhøjelse af mellemskattegrænsen og indførelse af et beskæftigelsesfradrag.

Publikation 3. juni 2003

Regelforenkling (og paraplyer)

Fabel om skat på paraplyer - eller myten om forenkling af skattesystemet

Notat 2. maj 2003

Forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner - eksempler på virkningen (L 30, 2003/2004)

Befordringsfradrag Fire typeeksempler på skattebesparelsen ved regeringens forslag om forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner.

Notat 2. maj 2003

Forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner

Befordringsfradrag Forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner som led i Regeringens regionale Vækststrategi.

Notat 2. maj 2003

Forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner - omfattede kommuner

Befordringsfradrag Oversigt over de 50 kommuner, der er omfattet af forslaget til forbedret befordringsfradrag

Skat 29. april 2003

Skaτ - April 2003

Dette nummer indeholder fire artikler:

Notat 24. april 2003

Frist for at ændre selvangivelse fastsættes nu til 1 år

Ny bekendtgørelse, hvor der fastsættes en kort frist – 1 år – for kommunernes skatteansættelse af skatteydere med enkle økonomiske forhold. Fristen er i dag i praksis 3 år.

Notat 26. marts 2003

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en sag om befordringsfradrag

Artikel i JP d. 25. marts 2003 af departementschef Peter Loft

Notat 5. februar 2003

Strukturkommissionen

Skatteministeriets bidrag til sektoranalyse

Søger du efter en artikel i et tidligere nummer af Skaτ?

 

Find den her:

Skaτ - oversigt over samtlige artikler i tidsskriftsserien