Skatteministeriet

Øvrige publikationer

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Øvrige publikationer

Notat 19. december 2002

Fristudvalget - notits om betænkningen om frist- og forældelsesreglerne på skatte- og afgiftsområdet

Forældelsesfrister og frister for ansættelsesændringer er nødvendige for at skabe retsafklaring, af bevismæssige årsager og af hensyn til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af administrationen og en rimelig anvendelse af de til rådighed værende ressourcer.

Skat 16. december 2002

Skaτ - December 2002

Dette nummer indeholder 4 artkler

Notat 11. december 2002

Skatteministeriets undersøgelse af ”sorte pletter” på ”skattelandkortet”

Notat om "sorte pletter" på "skattelandkortet"

Notat 30. november 2002

Skatteministeriet anker Vestre Landsrets dom om beskatning af fikseret lejeindtægt

Skatteministeriet har besluttet at anke Vestre Landsrets dom af 25. september 2001 til Højesteret

Notat 21. november 2002

Sundhedsbehandlinger og skat - faktaside

Personalegoder Generelt set er der i dag forholdsvis vide rammer for skattefriheden på området for sundhedsbehandlinger. Det gælder også forebyggelse.

Notat 13. november 2002

EU-formandskabet på skatteministeriets område - arbejdsnotat

Status for arbejdet med skattepolitikken i EU under det danske formandskab i andet halvår af 2002

Notat 12. september 2002

Departementschef Peter Lofts tale ved Skattechefforeningens Årsmøde den 12. september 2002 i Randers

Skattechefforeningens Årsmøde her i Randers

Skat 23. august 2002

Skaτ - August 2002

Dette nummer indeholder 5 artikler

Notat 10. april 2002

Skattestoppets fortolkning og implementering

Skattestop Sådan er skattestoppet defineret. Læs her det centrale notat om skattestoppet

Skat 4. april 2002

Skaτ - April 2002

Dette nummer indeholder 3 artikler

Notat 7. februar 2002

Arbejdsgiverbetalt alkoholbehandling - baggrundsnotat (L 97, 2001/2002)

Personalegoder Baggrundsnotat til L 97, skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger

Notat 7. februar 2002

Arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger - baggrundsnotat (L 97, 2001/2002)

Personalegoder Baggrundsnotat til L 97, skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger

Notat 31. januar 2002

Arbejdsgiverbetalt datakommunikation

Personalegoder Eksempel på virkning af lovforslaget (L 55, 2001/2002)

Notat 28. januar 2002

Konkurrenceevnepakkens skatteelementer

Bedre forhold for små og nye virksomheder

Notat 18. januar 2002

Frist- og forældelsesreglerne på skatte- og afgiftsområdet - forslag til ændringer

Med henblik på at vurdere hvorledes frist- og forældelsesreglerne på skatte- og afgiftsområdet, herunder reglerne om ansættelsesfrister, genoptagelse og forældelse, kan forbedres, er der nedsat et udvalg (Fristudvalget), der skal komme med forslag til ændring af reglerne på området.

Notat 18. januar 2002

Hjemme-pc-ordningen - eksempel på virkningen (L 55, 2001/2002)

Personalegoder Eksempel på virkningen af hjemme-pc-ordningen

Notat 16. januar 2002

Hjemme-pc-ordningen - faktaside

Personalegoder Lidt mere om forslaget om moderniseret hjemme-pc-ordning

Notat 16. januar 2002

Arbejdsgiverbetalt datakommunikation - faktaside

Personalegoder Lidt mere om forslaget om arbejdsgiverbetalt datakommunikation via en dataforbindelse tilsluttet en arbejdstagers computer med adgang til arbejdsstedets netværk

Søger du efter en artikel i et tidligere nummer af Skaτ?

 

Find den her:

Skaτ - oversigt over samtlige artikler i tidsskriftsserien