Skatteministeriet

Øvrige publikationer

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Øvrige publikationer

Notat 30. marts 2007

Aftale om at fremme flere skibe under Dannebrog

Aftale mellem regeringen (V og K), DF og RV om at fremme flere skibe under Dannebrog

Notat 20. marts 2007

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Kapitalfondes overtagelse af danske virksomheder har gennem de senere år udgjort en større og større andel af de samlede virksomhedsoverdragelser

Publikation 20. februar 2007

Samarbejdserklæring til borgerne

Det vil vi gerne ....

Notat 26. januar 2007

En robust selskabsbeskatning

Selskabsskat Baggrundsnotat. Indgreb mod kapitalfonde og CFC

Notat 6. december 2006

Vejledning vedrørende proceslisten

Miljøafgifter Vejledningen beskriver den såkaldte procesliste og hvilke forhold, der skal være gældende, før en produktionsproces kan optages på listen.

Notat 29. november 2006

Lempeligere krav til skatteregnskabet – forenkling af mindstekravs­bekendtgørelsen

Har været bragt i Skatterevisoren, august 2006, og i SR-SKAT nr. 6 -06 (november 2006)

Notat 3. oktober 2006

Skatteministerens beretning om skattepolitikken 2006/2007

Folketingets åbning den 3. oktober. Af skatteminister Kristian Jensen

Notat 3. oktober 2006

Skatteministerens lovprogram 2006/2007

Lovprogram 2006/2007

Notat 15. juni 2006

Notits særligt henvendt til studerende om ophævelsen af personfradraget for indkomståret 2004 og 2005 for visse begrænset skattepligtige personer og om muligheden for genoptagelse af skatteansættelsen hos SKAT

Ved lov nr. 221 af 31. marts 2004 (L 119) blev personfradraget ophævet for begrænset skattepligtige personer, som kun er skattepligtige til Danmark i en del af et år, og som ikke opfylder betingelserne for at blive omfattet af grænsegængerreglerne, dvs. ikke har mindst 75 pct. af årets samlede globale indkomst fra Danmark i form af løn, SU m.v.

Notat 8. juni 2006

Skatteministerens beretning om skattepolitikken 2005/2006 - året der gik

Af skatteminister Kristian Jensen (V)

Notat 29. maj 2006

Kulbrinteskatteloven

Kulbrinteskat Lovbekendtgørelse – kulbrinteskatteloven

Notat 29. maj 2006

Kulbrinteopkrævningsloven

Kulbrinteskat Lovbekendtgørelse – Lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Notat 26. april 2006

Redegørelse til Folketinget om medarbejderaktieordninger for perioden den 21. januar 2005 - 20. januar 2006

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET om oplysninger modtaget i perioden den 21. januar 2005 –20. januar 2006 om anvendelsen af reglerne for medarbejderaktieordninger

Notat 1. februar 2006

Betalingsbalance, skattetryk og dansk økonomis sårbarhed

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster består dels i overskuddet på varehandels- og tjenestehandelsbalancen, dels renteudgifter og andre løbende overførsler (bl.a. til EU)

Skat 5. januar 2006

Skaτ - Januar 2006

Dette nummer indeholder 4 artikler:

Skat 5. januar 2006

Skaτ - Januar 2006

Samlet html-version

Notat 1. januar 2006

Skatte- og momsmæssige konsekvenser ved gaver til hjælpearbejde

Regelbeskrivelse i oversigtsform

Søger du efter en artikel i et tidligere nummer af Skaτ?

 

Find den her:

Skaτ - oversigt over samtlige artikler i tidsskriftsserien