Skatteministeriet

Øvrige publikationer

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Øvrige publikationer

Notat 14. juni 2007

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering - baggrundsnotat

Miljø Afgiftsrationaliseringens to elementer.

Notat 21. maj 2007

Bilpakken L 217 - ændringsforslag til omlægning af bilbeskatningen

Omlægning af bilafgifterne 2007 På baggrund af de forskellige høringssvar og øvrige henvendelser er forligskredsen - regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti - enige om at foretage tilpasninger i forhold til det fremsatte lovforslag

Notat 8. maj 2007

Redegørelse til Folketinget om medarbejderaktieordninger for perioden 21. januar 2006 - 20. januar 2007

Redegørelse til Folketinget for perioden 21. januar 2006 - 20. januar 2007 om anvendelsen af reglerne for medarbejderaktieordninger

Notat 2. maj 2007

Pensionsbeskatning - model til opfølgning på pensionsdommen

Pensionsbeskatning Resumé af udkastene til lovforslagene, der danner grundlag for den dialog, der er indledt med pensionsbranchen.

Notat 26. april 2007

Overgangsordning for autocampere

Omlægning af bilafgifterne 2007 Der har været en del usikkerhed om virkningstidspunktet for de ændrede afgiftsregler vedrørende campingbiler

Notat 25. april 2007

Jeg har netop fået min nye personbil

Omlægning af bilafgifterne 2007 Hvis personbilen er indregistreret før den 25. april 2007 sker der ikke ændringer i registreringsafgiften

Notat 25. april 2007

Jeg har netop fået min nye varebil

Omlægning af bilafgifterne 2007 Hvis varebilen er indregistreret før den 25. april 2007 sker der ikke ændringer i registreringsafgiften eller vægtafgiften

Notat 25. april 2007

Jeg har netop købt en varebil, men ikke fået den endnu

Omlægning af bilafgifterne 2007 Såfremt forslaget vedtages af Folketinget vil det afgørende ved købet af en varebil over 2 tons være, om slutsedlen er skrevet inden den 25. april 2007 eller om slutsedlen er skrevet den 25. april 2007 eller senere.

Notat 25. april 2007

Jeg overvejer at købe en personbil

Omlægning af bilafgifterne 2007 Såfremt forslaget vedtages af Folketinget vil det afgørende være, om personbilen indregistreres den 25. april 2007 eller senere

Notat 25. april 2007

Jeg overvejer at købe en varebil

Omlægning af bilafgifterne 2007 Såfremt forslaget vedtages af Folketinget vil det afgørende være, om slutsedlen er skrevet inden den 25. april 2007 eller om slutsedlen er den 25. april 2007 eller senere

Notat 25. april 2007

Omlægning kort fortalt

Omlægning af bilafgifterne 2007 Forslaget skønnes samlet set at reducere emissionerne fra varebiler og personbiler med ca. 175.000 tons CO2 årligt på sigt

Notat 25. april 2007

Omlægningen af bilafgifterne

Omlægning af bilafgifterne 2007 Omlægningens elementer

Notat 25. april 2007

Ændringer for personbiler

Omlægning af bilafgifterne 2007 Eksempler på ændringer

Notat 25. april 2007

Ændringer for varebiler

Omlægning af bilafgifterne 2007 Eksempler på ændringer

Notat 25. april 2007

Jeg får indregistreret bil mellem 25. april 2007 og 15. juni 2007

Omlægning af bilafgifterne 2007 Biler der indregistreres i tidsrummet fra og med den 25. april 2007 og indtil den 15. juni 2007

Notat 24. april 2007

Jeg har netop købt en personbil, men ikke fået den endnu

Omlægning af bilafgifterne 2007 Såfremt forslaget vedtages af Folketinget vil det afgørende være, om personbilen indregistreres før den 25. april 2007

Notat 2. april 2007

Indgreb mod skattespekulation

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale på baggrund af det af regeringen fremlagte forslag vedrørende kapitalfonde og CFC-regler, hvor der tages højde for høringssvarene – samtidig med at målet om at stoppe aggressiv skatteplanlægning fastholdes

Notat 2. april 2007

Indgreb mod skattespekulation - aftale om ændringer

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale på baggrund af det af regeringen fremlagte forslag vedrørende kapitalfonde og CFC-regler - bilag 1

Søger du efter en artikel i et tidligere nummer af Skaτ?

 

Find den her:

Skaτ - oversigt over samtlige artikler i tidsskriftsserien