Skatteministeriet

Øvrige publikationer

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Øvrige publikationer

Notat 28. marts 2008

Skattefritagelse for reservebedsteforældre

Det bliver lettere at få passet syge børn. Skatteministeren har fremsat et lovforslag L 156, hvorefter reservebedsteforældre kan modtage skattefri betaling.

Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag?

Seniornedslag Det drejer sig om de syv personårgange, der er født i 1946 til 1952

Notat 28. marts 2008

64 årige - Overordnede krav og betingelser for skattenedslag

Seniornedslag Der er en række krav og betingelser, der skal opfyldes, for at man kan få et nedslag i skatten som 64 årig

Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig?

Seniornedslag Der er et indkomstloft på gennemsnitligt 550.000 kr. (2008-niveau) i de tre indkomstår, hvor man fylder henholdsvis 57 år, 58 år og 59 år

Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvor meget skal man mindst tjene for at opnå nedslag?

Seniornedslag For at anses som fuldtidsbeskæftiget, skal man fra det 60. år til og med det 64. år tjene mindst ca. 159.000 kr. (2008-niveau)

Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvor meget skal man mindst arbejde for at være fuldtidsbeskæftiget?

Seniornedslag For at anses som fuldtidsbeskæftiget skal man som lønmodtager fra det 60. år til det 64. år, indbetale ATP bidrag med ”fuldtidssats” i minimum 90 pct. af perioden

Notat 28. marts 2008

64 årige - Gælder ordningen også for selvstændige?

Seniornedslag Ja. Selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller kan også få skattenedslag

Notat 28. marts 2008

64 årige - En stor del af min indkomst er vederlag og honorarer

Seniornedslag Arbejdsmarkedsbidragspligtig B-indkomst i form af vederlag og honorarer medregnes også til indkomstgrundlaget

Notat 28. marts 2008

64 årige - Er der også betingelser for at få udbetalt skattenedslaget?

Seniornedslag Ja. Der gælder særlige krav til indkomsten i de to år, hvor man fylder 64 og 65 år

Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvornår får man udbetalt pengene?

Seniornedslag Det opgjorte skattenedslag på op til 100.000 kr. udbetales i de to indkomstår, hvor man fylder 64 år og 65 år

Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvad sker der med skattenedslaget, hvis man bliver arbejdsløs?

Seniornedslag Hvis man som lønmodtager er fuldtidsbeskæftiget i mindst 90 pct. af tiden fra det 60. år til og med det 64. år mistes retten til skattenedslaget ikke

Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvad sker der med skattenedslaget, hvis man bliver syg?

Seniornedslag I langt de fleste tilfælde ingenting

Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvordan holder man øje med, om man opfylder betingelserne for skattenedslaget?

Seniornedslag Information om en persons status med hensyn til skattenedslaget vil dels komme fra ATP, dels fra SKAT

Notat 28. marts 2008

64 årige - eksempel 1

Seniornedslag Skattenedslag til 64 årige i arbejde - Eksempel 1. Lønmodtager der opnår maksimalt skattenedslag

Notat 28. marts 2008

64 årige - eksempel 2

Seniornedslag Skattenedslag til 64 årige i arbejde - Eksempel 2. Lønmodtager med sygedagpenge i et beskæftigelsesforhold i det 64. år

Notat 28. marts 2008

64 årige - eksempel 3

Seniornedslag Skattenedslag til 64 årige i arbejde - Eksempel 3. Lønmodtager med 5 måneders ledighed

Notat 28. marts 2008

64 årige - eksempel 4

Seniornedslag Skattenedslag til 64 årige i arbejde - Eksempel 4. Selvstændigt erhvervsdrivende der fylder 62 år i 2008. Det maksimalt opnåelige skattenedslag udgør 60.000 kr.

Notat 19. marts 2008

Kommentar til regler om CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde

I juni 2007 blev lovforslaget om CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde vedtaget

Notat 6. marts 2008

Finanslovsaftale for 2008 i hus

Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance har indgået en samlet aftale om finansloven for 2008

Notat 29. februar 2008

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Aftalen om en jobplan indeholder bl.a. et forslag om et særligt skattenedslag på op til 100.000 kroner for 64-årige i arbejde, hvis de har arbejdet fuld tid, siden de var 60 år og har haft en gennemsnitlig årlig arbejdsindkomst under 550.000 kr. fra 57 til 59 års alderen

Søger du efter en artikel i et tidligere nummer af Skaτ?

 

Find den her:

Skaτ - oversigt over samtlige artikler i tidsskriftsserien