Skatteministeriet

Øvrige publikationer

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Øvrige publikationer

Notat 26. oktober 2009

Resumé af Retssikkerhedsredegørelse for 2008

Skatteministeriet har siden 2006 haft en retssikkerhedschef, som skal fremme retssikkerheden for Skatteministeriet.

Notat 9. oktober 2009

Aftale om bedre integration af vind

Energiafgifter I aftale om indførelse af ”elpatronloven” blev de særlige afgiftssatser for forbrug af el i første omgang vedtaget at gælde i fire år fra loven trådte i kraft (1. januar 2008), idet partierne ville tage stilling til en eventuel forlængelse på baggrund af en uafhængig analyse

Notat 6. oktober 2009

Skatteministerens beretning om skattepolitikken 2009/2010 (inkl. lovprogram)

Forårspakke 2.0 2009 Det bliver et fantastisk folketingsår, hvor den store skattereform – Forårspakke 2.0 − som rigtigt mange har arbejdet så hårdt på sidste folketingsår, begynder at få virkning

Notat 6. oktober 2009

Skatteministerens lovprogram 2009/2010

Lovprogram for 2009/2010

Notat 23. august 2009

Notat om tobak

Sundhed Notat om tobak

Notat 11. juni 2009

Skatteministerens beretning om skattepolitikken 2008/2009- året der gik

Det forgangne folketingsår har været præget af det spændende og udfordrende arbejde, der har været forbundet med at få en historisk stor skattereform forhandlet på plads

Notat 14. maj 2009

Kommissorium for udvalg vedr. en grøn omlægning af bilbeskatningen

Kommissorium for udvalg vedr. en grøn omlægning af bilbeskatningen

Notat 11. marts 2009

Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat - selve aftalen

Forårspakke 2.0 2009 Den 1. marts indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om Forårspakke 2.0 – vækst, klima, lavere skat.

Notat 11. marts 2009

Spørgsmål om skattereformen - Forårspakke 2.0

Aftalen - punkt for punkt

Notat 4. marts 2009

Mulighed for udbetaling af Den Særlige Pensionsopsparing

Forårspakke 2.0 2009 Regeringen og Dansk Folkeparti er med aftalen om forårspakke 2.0 – vækst, klima, lavere skat enige om, borgerne i perioden fra den 1. juni til den 31. december 2009 skal have mulighed for at hæve de midler, de har indbetalt til SP-ordningen.

Notat 3. marts 2009

Afgiftsbelastning ved brug af henholdsvis naturgas og jordvarmepumpe

Forårspakke 2.0 2009 Der har i pressen været omtale af skattereformens betydning for rentabiliteten i jordvarme efter afgiftsforhøjelserne. Skatteministeriets beregninger på et standardforbrug i et 220 m2 parcelhus viser, at afgiftsbelastningen på jordvarmepumper fortsat er mindre end på naturgas.

Notat 26. februar 2009

Forårspakke 2.0 - Miljøvirkninger: Regeringens forslag kontra Skattekommissionens forslag

Forårspakke 2.0 2009 Beregninger af miljøvirkningerne i regeringens forslag kontra Skattekommissionens forslag

Notat 3. februar 2009

Skattereformer og -omlægninger fra 1987 til 2009

En kort oversigt over 1987-skattereformen, 1994-skatteomlægningen, 1999-skattejusteringen (Pinsepakken), Lavere skat på arbejdsindkomst 2004-2007, fremrykningen af Lavere skat på arbejdsindkomst 2004 (Forårspakke 1.0) og Lavere skat på arbejde 2008-2009

Notat 31. januar 2009

Aftale om omlægning af affaldsforbrændingsafgiften

Grønne afgifter Aftale af 31. januar 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en provenuneutral omlægning af afgifterne på brændbart affald

Notat 20. januar 2009

Skattens fordelingsvirkninger

Det danske indkomstskattesystem er som udgangspunkt et klassisk system med en progressiv skat på arbejdsindkomst. Sammenlignet med de fleste andre lande er det danske system karakteriseret ved forholdsvis høje marginalskatteprocenter på relativt lave indkomster og ved næsten ikke at anvende sociale bidrag som middel til finansiering af de offentlige udgifter.

Notat 20. januar 2009

Skat og klima, energi og miljø

Klima-, energi- og miljøpolitik er mange ting og indeholder en lang række målsætninger, tiltag, strategier og politikker, heriblandt også skattemæssige. Det drejer sig både om ordninger, som specifikt er målrettet mod at opnå en miljømæssig effekt, og andre, som har afledte eller indirekte effekter. De vigtigste instrumenter i de målrettede, skattemæssige tiltag er grønne afgifter samt forskellige former for kvoter. Dem kan du læse mere om herunder.

Notat 20. januar 2009

Beregning af arbejdsudbud

I forbindelse med al ny lovgivning er det et krav, at man så vidt muligt forsøget at beregne virkningerne af de nye lovforslag. Når man taler om sammenhængen mellem skat på arbejde og udbuddet af arbejdskraft bliver sådanne beregninger meget væsentlige, idet formålet med at ændre skatten jo netop er at opnå en ændring i befolkningens adfærd.

Notat 20. januar 2009

Skat på arbejde

Kommissoriet for regeringens Skattekommission siger, at en reform af det danske skattesystem skal sigte mod en markant reduktion af skatten på indkomst, herunder ved at sænke skatten på den sidst tjente krone, for at stimulere arbejde og virkelyst.

Notat 8. oktober 2008

Skatteministerens beretning om skattepolitikken 2008/2009 (inkl. lovprogram)

Folketingets åbning tirsdag 7. oktober 2008

Notat 7. oktober 2008

Skatteministerens lovprogram 2008/2009

Skatteministerens lovprogram 2008/2009 - Se hele lovprogrammet på Statsministeriets hjemmeside

Søger du efter en artikel i et tidligere nummer af Skaτ?

 

Find den her:

Skaτ - oversigt over samtlige artikler i tidsskriftsserien