Skatteministeriet

Øvrige publikationer

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Øvrige publikationer

Notat 24. november 2004

Sambeskatningsregler - baggrundsnotat om stramning af de internationale sambeskatningsregler og nedsættelse af selskabsskatten til 28 pct.

Selskabsskat Baggrunden for reglerne om frivillig international sambeskatning er historisk

Publikation 21. oktober 2004

Fairplay - fokus på holdninger

Skatteopkrævning Regeringen vil gøre op med dem der snyder og bedrager

Publikation 1. oktober 2004

Redegørelse om spilleautomatloven, oktober 2004

Spillemyndigheden Spillemyndigheden - Oktober 2004

Notat 1. juli 2004

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager

Notat 1. juli 2004

Medarbejderaktier - faktaside

Faktaside om beskatningsregler for medarbejderaktier

Publikation 28. juni 2004

Det nye Skatteministerium

Skatteopkrævning Man må ikke forlange, at borgerne skal betale skat med glæde. Men borgere og virksomheder bør kunne forlange, at skatten ...

Notat 25. juni 2004

Strukturreform - orientering om ny struktur på skatte- og inddrivelsesområdet

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti indgået aftale om en strukturreform i Danmark

Notat 24. juni 2004

Strukturreform - en bedre betjening af borgerne

Forligspartierne ønsker, at borgerne oplever en offentlig sektor, som er tilgængelig

Notat 24. juni 2004

Strukturreform - skatteområdet

Forligspartierne ønsker at skabe en åben, helhedsorienteret skatteadministration

Notat 15. juni 2004

Kontrolaktioner - oversigt over overtrædelser og konsekvenser i forbindelse med kontrolaktioner

Sort arbejde Oversigt fra Beskæftigelsesministeriet, Integrationsministeriet, Justitsministeriet og Skatteministeriet

Notat 15. juni 2004

Kontrolaktioner mod sort og illegalt arbejde

Sort arbejde Myndighedssamarbejde mellem bl.a. ToldSkat, Politiet, Arbejdsdirektoratet, Udlændingestyrelsen og de kommunale skatteforvaltninger.

Notat 26. maj 2004

Oversendelsesskrivelse til Folketingets formand

Skatteministeren har i dag afgivet en redegørelse til Folketinget om medarbejderaktieordninger (R 18)

Notat 26. maj 2004

Redegørelse til Folketinget om medarbejderaktieordninger, maj 2004

Oplysninger modtaget i 2003 om anvendelsen af reglerne for medarbejderaktieordninger

Notat 18. maj 2004

Svensk lovforslag om gennemførsel af Øresundsskatteaftalen

Den svenske regering har fremsat lovforslag om svensk gennemførsel af Øresundsskatteaftalen.

Skat 30. april 2004

Skaτ - April 2004

Samlet html-version

Skat 29. april 2004

Skaτ - April 2004

Dette nummer indeholder 4 artikler

Notat 27. april 2004

Det nye Skatteministerium - regeringens udspil til en strukturreform

Relevante links til informationer om Det nye Skatteministerium

Notat 24. marts 2004

Skatteministeriet fejlinformerer ikke

Af departementschef Peter Loft, Skatteministeriet. Bragt i Berlingske Tidende den 24. marts 2004

Notat 16. marts 2004

Forårspakken - eksempel for enlig faglært arbejder

Forårspakken 2004 Fremrykket skattenedsættelse og suspension af SP-bidraget

Søger du efter en artikel i et tidligere nummer af Skaτ?

 

Find den her:

Skaτ - oversigt over samtlige artikler i tidsskriftsserien