Skatteministeriet
Biler på motorvej om vinteren
Publikation 1. maj 2019

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften 2019-2035

Til brug for Danmarks Konvergensprogram 2019 er der foretaget en genberegning af det strukturelle provenu fra registreringsafgiften. Genberegningen skal blandt andet ses i lyset af en fremtidig udbredelse af lav- og nulemissionsbiler samt skærpelse af CO2-kravene til nye biler på EU-niveau efter 2021. Metoden som ligger til grund for genberegningen af provenuet er sammenfattet i notatet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Strukturelt provenu fra registreringsafgiften 2019-2035

1. maj 2019

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften 2019-2035

Til brug for Danmarks Konvergensprogram 2019 er der foretaget en genberegning af det strukturelle provenu fra registreri ...