Skatteministeriet
Hustage
Notat 18. januar 2019

Metoder til vurderinger af grunde for ejerboliger i det nye ejendomsvurderingssystem

Vurderinger af grunde for ejerboliger hviler på en række statistiske metoder, der er sammenfattet i vedlagte notat.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Metoder til vurderinger af grunde for ejerboliger i det nye ejendomsvurderingssystem

Den offentlige ejendomsvurdering for ejerboliger danner grundlaget for beskatningen af ejendomme i Danmark. Udgangspunktet for de offentlige ejendomsvurderinger er, at de inden for en naturlig markedsusikkerhed skal afspejle den pris, som en given ejendom vil kunne sælges til på et frit marked mellem to uafhængige parter – det der kaldes Vurderingsnormen.

Fastlæggelsen af denne vil ske ud fra en række statistiske metoder til vurdering af grunde under ejerboliger, som er sammenfattet i vedlagte notat.

Notat: Metoder til vurderinger af ejendomme