Skatteministeriet
Notat 4. marts 2009

Mulighed for udbetaling af Den Særlige Pensionsopsparing

Forårspakke 2.0 2009

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Mulighed for udbetaling af Den Særlige Pensionsopsparing

Regeringen og Dansk Folkeparti er med aftalen om forårspakke 2.0 - vækst, klima, lavere skat enige om, borgerne i perioden fra den 1. juni til den 31. december 2009 skal have mulighed for at hæve de midler, de har indbetalt til SP-ordningen. Hvis indeståendet vælges udbetalt, betales 35 pct. i afgift ad de første 15.000 kr. og 50 pct. af det resterende beløb.

Ønsker du at se, hvor meget du har sparet op på din SP-ordning, kan du kontakte ATP, som administrerer ordningen, via internettet på www.atp.dk.

Ønsker du at læse den politiske aftale om mulighed for udbetaling af SP, kan den findes på Finansministeriets hjemmeside på www.fm.dk.

Ønsker du at vide mere om, hvordan udbetalingsordningen konkret vil fungere, kan du henvende dig til Beskæftigelsesministeriet www.bm.dk.