Skatteministeriet
Notat 26. februar 2009

Forårspakke 2.0 - Miljøvirkninger: Regeringens forslag kontra Skattekommissionens forslag

Forårspakke 2.0 2009 Beregninger af miljøvirkningerne i regeringens forslag kontra Skattekommissionens forslag

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forårspakke 2.0 - Miljøvirkninger: Regeringens forslag kontra Skattekommissionens forslag

  Provenu(varig virkning) Bruttoenergi-forbrug Ikke-kvotereguleret CO2-udledning VE
  Mia. kr. (PJ årligt) (mio. tons CO2-ækv.) (PJ årligt)
Skattekommissionens forslag 5,6 -12 -1,91 5,5
Klima og energi 2,5 -11,3 -0,9 5,5
Miljø 1,4 0 -1 0
Transport 1,7 -0,6 -0,04 0
Forårspakke 2.0 5,6 -17 -0,6 5,7
Klima og energi 3,6 -16 -0,55 5,7
Miljø 0,3 0 0 0
Transport 1,7 -0,6 -0,04 0

1 Heraf 1,0 mio. tons som følge af kvælstofafgiften

Regeringens forslag vil føre til en mindre reduktion i udledningen af CO2 i de ikke-kvoteomfattede sektorer. Forskellen på ca. 1,3 mio. tons CO2-ækvivalenter skyldes primært en mindre reduktion på 1 mio. tons ved bortfald af kvælstofafgift og 0,2 mio. tons ved bortfald af afgift på metan. Dertil vil reduktionen i CO2-udledningen via afgiften på andre klimagasser være 0,05 mio. tons lavere. De resterende 0,05 mio. tons i forskel skyldes mindre CO2 effekt med regerings CO2 model.

Udover reduktionen i tabellen kan der forventes via forhøjelsen af CFC-afgiften i regeringens forslag  en reduktion på mellem 0,02 og 0,1 mio. tons CO2-reduktion.

Regeringens forslag fører til en større reduktion af bruttoenergiforbruget på 5 PJ årligt, hvilket udelukkende skyldes ændringerne i energiafgiftsforslagene i forhold til Skattekommissionens forslag.

Tilsvarende skyldes den højere VE-andel i regeringsforslag ændringerne i energiforslagene.