Skatteministeriet
Notat 28. marts 2008

64 årige - Overordnede krav og betingelser for skattenedslag

Seniornedslag Der er en række krav og betingelser, der skal opfyldes, for at man kan få et nedslag i skatten som 64 årig

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
64 årige - Overordnede krav og betingelser for skattenedslag

Der er en række krav og betingelser, der skal opfyldes, for at man kan få et nedslag i skatten som 64 årig.

Overordnet drejer det sig om følgende krav og betingelser i perioden, fra man fylder 57 år til og med det år, man fylder 65 år:

Indkomstloft fra det 57. - 59. år

Optjening af nedslag fra det 60. - 64. år

 • For at blive berettiget til skattenedslag gælder endvidere, at man fra det 60. år til og med det indkomstår, hvor man fylder 64 år, i hvert af årene skal tjene mindst ca. 159.000 kr. (2008-niveau).
  Læs mere: 64 årige - Hvor meget skal man mindst tjene for at opnå nedslag?
 • Er man lønmodtager, skal man tillige hvert år have betalt ATP-bidrag som fuldtidsbeskæftiget medlem. Det gør man, hvis man arbejder 27 timer eller mere pr. uge for en arbejdsgiver i et fast ansættelsesforhold. Dette krav om fuldtidsbeskæftigelse skal være opfyldt i 90 pct. af femårsperioden. Dvs. man i perioden samlet må være uden beskæftigelse i op til 6 måneder.
  Læs mere: 64 årige - Hvor meget skal man mindst arbejde for at være fuldtidsbeskæftiget?

Opgørelse af nedslag i det 64. år

 • Det skattenedslag, der højst kan komme til udbetaling, udgør det mindste beløb af:
  • summen af det betalte arbejdsmarkedsbidrag på op til 20.000 kr. (2008-niveau) pr. år fra det 60. til det 64. år og
  • et beløb beregnet som 40 pct. af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget i det indkomstår, man fylder 64 år.
  Læs mere: 64 årige - Er der også betingelser for at få udbetalt skattenedslaget?
 • Det opgjorte skattenedslag fordeles forholdsmæssigt i to portioner i forhold til det antal måneder, man er 64 år i de to år, hvor man fylder 64 år og 65 år.

Udbetaling i det 64. og 65. år

I det 64. år

 • Den forholdsmæssig andel af skattenedslaget, der vedrører det indkomstår, man fylder 64 år, udbetales sammen med årsopgørelsen for dette indkomstår.

I det 65. år

 • Den forholdsmæssige andel af beløbet, der vedrører det indkomstår, man fylder 65, udbetales i forbindelse med årsopgørelsen for dette indkomstår. Der udbetales dog højst et beløb svarende til 40 pct. af hele dette indkomstårs arbejdsmarkedsbidragsgrundlag uden forholdsmæssig reduktion.

Læs mere: 64 årige - Hvornår får man udbetalt pengene?