Skatteministeriet
Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvornår får man udbetalt pengene?

Seniornedslag Det opgjorte skattenedslag på op til 100.000 kr. udbetales i de to indkomstår, hvor man fylder 64 år og 65 år

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
64 årige - Hvornår får man udbetalt pengene?

Har man opfyldt indkomst- og beskæftigelseskravene for skattenedslaget i indkomstårene fra det 60. til og med det 64. år, og har man endvidere opfyldt indkomstbetingelserne i det 64. og 65. år for at få beløbet udbetalt, fordeles den opgjorte sum på op til 100.000 kr. forholdsmæssigt mellem de to indkomstår, hvor man fylder 64 år og 65 år. Den forholdsmæssige fordeling afhænger af tidspunktet for ens fødselsmåned.

Den første del af skattenedslaget vil blive udbetalt i forbindelse med årsopgørelsen for det indkomstår, hvor man fylder 64 år, og den anden del af skattenedslaget vil blive udbetalt i forbindelse med årsopgørelsen for det indkomstår, hvor man fylder 65 år.

En person, der eksempelvis fylder 64 år i 2012, vil få udbetalt en del af nedslaget i forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2012 i foråret 2013 og den anden del i forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2013 i foråret 2014.

Nedslaget vil fremgå af årsopgørelsen for de indkomstår, hvori man fylder henholdsvis 64 og 65 år.

På årsopgørelsen vil der være oplysninger om indkomstgrundlaget, en redegørelse for nedslagsbetingelserne samt en beregning af nedslagets størrelse. Endelig vil det fremgå, hvorledes nedslaget indgår i slutskatten.

Skattenedslaget vil blive udbetalt til personens NemKonto på tilsvarende vis som det gælder for evt. overskydende skat.

Nedslaget indgår således ved opgørelsen af skatteyderens indkomstskat. Ændres indkomstskatten, kan nedslaget blive større, mindre eller gå i nul, idet der er tale om en nettoudbetaling korrigeret for eventuel restskat, ligesom en ændret indkomstskat kan medføre, at skatteyderen får en restskat, herunder som følge af et tidligere beregnet nedslag, som skatteyderen ikke har været berettiget til.

Der ydes ikke procentgodtgørelse af et beløb, som modsvares af nedslaget efter lov om skattenedslag for seniorer.