Skatteministeriet
Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvordan holder man øje med, om man opfylder betingelserne for skattenedslaget?

Seniornedslag Information om en persons status med hensyn til skattenedslaget vil dels komme fra ATP, dels fra SKAT

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
64 årige - Hvordan holder man øje med, om man opfylder betingelserne for skattenedslaget?

Information om en persons status med hensyn til skattenedslaget vil dels komme fra ATP, dels fra SKAT.

ATP

ATP vil føre et register, der løbende holder styr på beskæftigelsesgraden for den omfattede personkreds. Fra 2009 udsendes der hvert år en meddelelse til denne gruppe om den registrerede beskæftigelsesgrad i året forud og akkumuleret.

Det vil i den forbindelse være muligt at kontakte ATP's kundeservice, hvis den enkelte person har spørgsmål til den udsendte opgørelse, eller har indsigelse hertil.

SKAT

I forbindelse med udsendelsen af årsopgørelserne til borgerne for 2008-2016 giver SKAT en generel orientering om ordningen for skattenedslaget til 64 årige i arbejde. Orienteringen offentliggøres som elektronisk nyhedsbrev på skat.dk.

Bl.a. orienteres der om, at hvis SKAT har oplysninger, der viser, at personen opfylder lovens betingelser, vil skattenedslaget automatisk fremgå af skatteberegningen for de indkomstår, hvori personen fylder henholdsvis 64 og 65 år.

Det vil også af informationen fremgå, at hvis en person er i tvivl om, hvorvidt betingelserne hidtil er opfyldt for at kunne opnå skattenedslag, kan den pågældende enten anmode SKAT om en afgørelse herom eller anmode SKAT om et bindende svar for 300 kr. Det gælder dog ikke kravet om fuldtidsbeskæftigelse, som ATP træffer afgørelse om. Har en person arbejdet i udlandet, forudsættes det, at vedkommende fremlægger dokumentation for sin beskæftigelse i udlandet.

Herudover vil SKAT opdatere og trykke pjecen "Bindende svar til borgere" i 2008, og desuden vil reglerne om skattenedslaget indgå i pjecerne "Forskudsskatten 2011" og i "Skatten 2011", som vil blive opdateret og offentliggjort på skat.dk.