Skatteministeriet
Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig?

Seniornedslag Der er et indkomstloft på gennemsnitligt 550.000 kr. (2008-niveau) i de tre indkomstår, hvor man fylder henholdsvis 57 år, 58 år og 59 år

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
64 årige - Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig?

Ordningen omfatter personer med et gennemsnitligt årligt grundlag for arbejdsmarkedsbidraget på under 550.000 kr. (2008-niveau) i de tre indkomstår, hvor personen fylder henholdsvis 57 år, 58 år og 59 år.

Grundlaget for arbejdsmarkedsbidraget opgøres inkl. indskud på arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger.

Indskud til en pensionsordning, som din arbejdsgiver har foretaget, fremgår af lønsedlen eller af opgørelsen med pensionstilsagn, som pensionskassen udsender årligt.

Det er valgt at anvende bruttogrundlaget for arbejdsmarkedsbidraget som indkomstgrundlag, dels for at der ikke skal gøres forskel mellem privattegnede og arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, dels for at de, der endnu ikke er fyldt 57-59 år ikke skal bruge tid og kræfter på at spekulere i at aftale store indskud med arbejdsgiveren, med evt. uhensigtsmæssige privatøkonomiske dispositioner til følge.

Indkomstgrænsen på 550.000 kr. er i 2008-niveau, og der er med aftalen om jobplanen enighed om at (tilbage)regulere beløbsgrænsen med udviklingen i reguleringstallet (svarende til reguleringen af grænserne i lovgivningen vedrørende indkomstbeskatningen).

For at undgå en omregning af personens indkomster i de tre år til indkomster i samme pris- og lønniveau, er det valgt i stedet at udforme lovbestemmelsen således, at det simple gennemsnit af personens indkomster uden reguleringer i de tre år, ikke må overstige et beregnet gennemsnit af indkomstgrænsen for de tre år.

Det betyder, at indkomstloftet for de første personårgange, der omfattes af skattenedslaget, kan beregnes til følgende beløb.

Indkomstloft:

  • For personer, der fyldte 62 år i 2008 og fylder 64 år i 2010, udgør indkomstloftet 498.000 kr. for gennemsnitsindkomsten i årene 2003 til 2005.
  • For personer, der fyldte 61 år i 2008 og fylder 64 år i 2011, udgør indkomstloftet 511.000 kr. for gennemsnitsindkomsten i årene 2004 til 2006.
  • For personer, der fyldte 60 år i 2008 og fylder 64 år i 2012, udgør indkomstloftet 523.000 kr. for gennemsnitsindkomsten i årene 2005 til 2007.
  • For personer, der fyldte 60 år i 2009 og fylder 64 år i 2013, udgør indkomstloftet 536.000 kr. for gennemsnitsindkomsten i årene 2006 til 2008.
  • For personer, der fylder 60 år i 2010 og fylder 64 år i 2014, udgør indkomstloftet 552.000 kr. for gennemsnitsindkomsten i årene 2007 til 2009.
  • For personer, der fylder 60 år i 2011 og fylder 64 år i 2015, udgør indkomstloftet 563.000 kr. for gennemsnitsindkomsten i årene 2008 til 2010.