Skatteministeriet
Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag?

Seniornedslag Det drejer sig om de syv personårgange, der er født i 1946 til 1952

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
64 årige - Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag?

Personer, der er fyldt 60 år den 1. januar 2006 eller senere og har haft et gennemsnitligt årligt grundlag for arbejdsmarkedsbidraget i de tre indkomstår, hvor personen fyldte henholdsvis 57 år, 58 år og 59 år, på under 550.000 kr. (2008-niveau) har mulighed for at blive berettiget til skattenedslaget.

Det drejer sig om de syv personårgange, der er født i 1946 til 1952, jf. skemaet nedenfor.

De første, der kan blive berettiget til skattenedslag som 64 årige, er årgangene 1946 til 1948, der fylder henholdsvis 62 år, 61 år og 60 år i 2008. Personer, der fylder 60 år i 2012, er sidste årgang, der er omfattet af ordningen.

Hvis personer, der fylder 62 år i indkomståret 2008, opfylder betingelserne for skattenedslag i 2008, 2009 og 2010, vil de som den første årgang få beregnet skattenedslag af indkomsten til udbetaling i 2010, og en forholdsmæssig del af beløbet vil blive udbetalt i forbindelse med udsendelsen af årsopgørelse i foråret 2011.

I skemaet er endvidere for hver årgang, ordningen omfatter, angivet de tre indkomstår, hvor den gennemsnitlige indkomst ikke må overstige en indkomst på 550.000 kr. (2008-niveau), for at der kan opnås nedslag.

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Selvstændigt erhvervsdrivende med bagudforskudt indkomstår samt deres eventuelle ægtefæller kan blive omfattet af ordningen, selv om de fylder hhv. 62 år, 61 år og 60 år i 2007. Det gælder eksempelvis for en selvstændigt erhvervsdrivende, der fylder 62 år i oktober 2007 og anvender bagudforskudt indkomstår, således at vedkommendes indkomstår 2008 starter 1. september 2007.

Formålet med ordningen er at give økonomisk tilskyndelse til mulige efterlønsmodtagere og pensionister til at blive på arbejdsmarkedet og ikke at være en form for belønningsordning til de personer, der allerede har truffet valget.

Regeringen og aftaleparterne har derfor valgt, at ordningen allerede skal gælde for personer, der fylder 64 år i 2010 (dvs. 62 år i 2008 - årgang 1946). Baggrunden er, at der i dag er en stor gruppe af mulige efterlønsmodtagere, der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet som 62-årige, og at det er vigtigt at få denne udvikling vendt så hurtigt som muligt.