Skatteministeriet
Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvad sker der med skattenedslaget, hvis man bliver syg?

Seniornedslag I langt de fleste tilfælde ingenting

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
64 årige - Hvad sker der med skattenedslaget, hvis man bliver syg?

I langt de fleste tilfælde ingenting.

Er man i et ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver og bliver fraværende på grund af sygdom, fragår disse sygeperioder ikke ved opgørelsen af beskæftigelsesomfanget.

En meget stor del af danske lønmodtagere er overenskomstmæssigt sikret løn under sygdom. For ikke at stille lønmodtagere, der modtager sygedagpenge under sygdom, ringere ved opfyldelsen af kravene til indkomst og beskæftigelsesomfanget fra 60 til 64 års alderen end dem, der har løn under sygdom, er reglerne udformet således, at udbetalte sygedagpenge i et ansættelsesforhold medregnes i indkomstgrundlaget, og perioder på sygedagpenge i et ansættelsesforhold medregnes ved opgørelsen af beskæftigelsesomfanget.

Perioder, der ikke kan medregnes ved opgørelsen af beskæftigelsesomfanget, drejer sig om ledighedsperioder eller sygeperioder uden for et ansættelsesforhold.

Med et krav til beskæftigelsesomfanget på 90 pct. af fuldtidsbeskæftigelse vil sådanne ledighedsperioder på samlet op til et halvt år fra 60 til og med 64 års alderen ikke medføre, at retten til skattenedslaget mistes.

Hvis en sygeperiode i et ansættelsesforhold efterfølges af en fyring og fortsat sygdom, er det alene sygeperioden efter ansættelsesforholdets ophør, der ikke medregnes til beskæftigelsesomfanget.

Overstiger fraværet fra beskæftigelse i femårsperioden samlet et halvt år, vil det medføre, at kravene til fuldtidsbeskæftigelse ikke er opfyldt, og retten til skattenedslaget vil dermed bortfalde.

Omvendt er der ikke noget krav om, at man på en given dato skal være i beskæftigelse - eksempelvis på sin 65 års fødselsdag.