Skatteministeriet
Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvad sker der med skattenedslaget, hvis man bliver arbejdsløs?

Seniornedslag Hvis man som lønmodtager er fuldtidsbeskæftiget i mindst 90 pct. af tiden fra det 60. år til og med det 64. år mistes retten til skattenedslaget ikke

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
64 årige - Hvad sker der med skattenedslaget, hvis man bliver arbejdsløs?

Med et krav til lønmodtagere om et beskæftigelsesomfang på 90 pct. af fuldtidsbeskæftigelse vil ledighedsperioder på samlet op til et halvt år fra 60 til og med 64 års alderen ikke medføre, at retten til skattenedslaget mistes.

Det halve år, en omfattet person i femårsperioden kan være uden for beskæftigelse, kan bestå af ledighedsperioder eller sygeperioder uden for et ansættelsesforhold.

Uanset hvornår i femårsperioden fraværet fra beskæftigelse forekommer, vil det, hvis der samlet er tale om mere end et halvt års fravær, medføre, at kravene til fuldtidsbeskæftigelse ikke er opfyldt, og retten til skattenedslaget vil dermed bortfalde.

Omvendt er der ikke noget krav om, at man på en given dato skal være i beskæftigelse - eksempelvis på sin 65 års fødselsdag.

I det indkomstår, hvor man fylder 65 år, er der ingen krav om fuldtidsbeskæftigelse.