Skatteministeriet
Notat 28. marts 2008

64 årige - Gælder ordningen også for selvstændige?

Seniornedslag Ja. Selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller kan også få skattenedslag

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
64 årige - Gælder ordningen også for selvstændige?

Ja. Selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller kan også få skattenedslag.

For at blive berettiget til skattenedslag, må man i gennemsnit højst have tjent 550.000 kr. (2008-niveau) i de tre indkomstår, hvor man fylder 57 år, 58 år og 59 år.

Det gælder endvidere, at for at blive berettiget til skattenedslag som 64 årig er det et krav, at den selvstændigt erhvervsdrivende har været fuldtidsbeskæftiget de seneste fem år.

For at anses som fuldtidsbeskæftiget, skal den selvstændigt erhvervsdrivende fra og med det indkomstår, vedkommende fylder 60 år, til og med det indkomstår, personen fylder 64 år, hvert indkomstår have et arbejdsmarkedsbidragsgrundlag svarende til mindst ca. 159.000 kr. (2008-niveau).

For selvstændigt erhvervsdrivende udgør grundlaget virksomhedsoverskud, som overføres til den selvstændige (personlig indkomst), inklusiv bidrag og præmier til pensionsordninger.

Selvstændigt erhvervsdrivende skal ikke opfylde timekravet for fuldtidsbeskæftigelse, idet der ikke foreligger oplysninger om selvstændiges beskæftigelsesomfang, da de som udgangspunkt ikke betaler ATP-bidrag.

Skattenedslagsordningen omfatter også medarbejdende ægtefæller. For disse stilles der ligeledes kun krav til indkomsten og ikke til beskæftigelsesomfanget (timekrav),da de som udgangspunkt ikke betaler ATP-bidrag.