Skatteministeriet
Notat 28. marts 2008

64 årige - Er der også betingelser for at få udbetalt skattenedslaget?

Seniornedslag Ja. Der gælder særlige krav til indkomsten i de to år, hvor man fylder 64 og 65 år

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
64 årige - Er der også betingelser for at få udbetalt skattenedslaget?

Ja. Med henblik på at sikre, at skattenedslaget udbetales til 64-årige i beskæftigelse, gælder særlige krav til indkomsten i de to år, hvor man fylder 64 og 65 år. Disse indkomstkrav skal ses i lyset af, at arbejdsindkomst som 64-årig typisk fordeler sig på to indkomstår afhængig af bl.a. fødselsdatoen, og det er målet med ordningen, at personerne bliver i beskæftigelse helt frem til, de fylder 65 år.

Det opgjorte skattenedslag på op til 100.000 kr. (2008-niveau) for de fem år udbetales således ikke automatisk i de to indkomstår, hvor vedkommende fylder 64 år og 65 år.

Betingelse 1:

Efter denne betingelse kan det samlede beløb til udbetaling højst udgøre det mindste beløb af enten:

  1. summen af de fem års beregnede nedslag, dog højst 100.000 kr.
  2. 40 pct. af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget i indkomståret, hvor personen fylder 64.

Det mindste af disse beløb fordeles herefter forholdsmæssigt mellem de to indkomstår, hvor vedkommende fylder 64 år og 65 år, efter tidspunktet for den pågældendes fødselsmåned.

For det indkomstår, hvor personen fylder 64 år, tilbagebetales den forholdsmæssige opgjorte sum, der vedrører dette indkomstår.

Betingelse 2:

For det indkomstår, hvor personen fylder 65 år, udgør det beløb, der tilbagebetales, det mindste af 40 pct. af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget for hele året og den del af den forholdsmæssigt fordelte sum, der vedrører dette indkomstår.

Kravet til fuldtidsbeskæftigelse gælder alene for de indkomstår, hvor personen fylder 60-64 år. I det indkomstår, hvor personen fylder 65 år, er der intet krav om fuldtidsbeskæftigelse. I dette år er det alene op til personen selv at sikre tilstrækkelig arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst til at kunne få udbetalt den forholdsmæssige del af skattenedslaget.

Eksempel:

For en person, der fylder 64 år den 7. april, vil op til 75 pct. (9 mdr./12 mdr.) af den opgjorte sum kunne udbetales i forbindelse med årsopgørelsen for dette indkomstår, mens op til 25 pct. (3 mdr./12 mdr.) af den opgjorte sum vil kunne udbetales i forbindelse med årsopgørelsen for det år, hvor personen fylder 65 år.

I det år, hvor personen fylder 64 år, vil det beløb, der udbetales i forbindelse med årsopgørelsen udgøre 75 pct. af den opgjorte sum fra de fem år, dog maks. 40 pct. af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget nedskaleret til 75 pct. af indkomståret.

I det år, hvor personen fylder 65 år, vil det beløb, der udbetales i forbindelse med årsopgørelsen, udgøre 25 pct. af den opgjorte sum fra de fem år, dog maks. 40 pct. af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget i indkomståret.

Begrundelsen for denne fordeling af nedslaget på de to indkomstår er et ønske om, at der, uanset om man har fødselsdag i januar eller december, er et incitament til at arbejde hele det år, man er 64 år. Hvis der kun blev taget højde for indkomsten i det indkomstår, man bliver 64 år, ville den person, der bliver 64 år i december, få hele nedslaget på grundlag af sin indsats som 63-årig, og vedkommende ville kunne gå på pension lige efter, mens personen, der fylder 64 den 1. januar, skal arbejde hele sit 64. år.

På særskilte sider er vist en række eksempler, der udførligt belyser reglerne.