Skatteministeriet
Notat 28. marts 2008

64 årige - eksempel 4

Seniornedslag Skattenedslag til 64 årige i arbejde - Eksempel 4. Selvstændigt erhvervsdrivende der fylder 62 år i 2008. Det maksimalt opnåelige skattenedslag udgør 60.000 kr.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
64 årige - eksempel 4

Eksempel 4. Selvstændigt erhvervsdrivende der fylder 62 år i 2008. Det maksimalt opnåelige skattenedslag udgør 60.000 kr. (Alle tal er i 2008-niveau).
Forudsætninger:Selvstændigt erhvervsdrivende der fyldte 60 år i 2006 med svingende årsindkomst. Den selvstændige har i 2005-2007 i gennemsnit haft en arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst under 550.000 kr. Personen opfylder indkomstkravet i årene 2008 til 2010.

Resultat:Personen vil få udbetalt 31.552 kr. i forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2010 i foråret 2011 og 22.848 kr. i forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2011 i foråret 2012.
Indkomstår   Optjeningsperiode   I alt 2008-2010
  Udbetalingsperiode
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Personen fylder år den 15. juni 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 60-64 år
AM-bidragspligtig indkomst, kr.     180.000 500.000 300.000 300.000  
Indbetalt fuldtids-ATP i andel af året, pct.     - - -    
AM-bidrag til skattenedslag, (betalt AM-bidrag, dog maks. 20.000 kr.)     14.400 20.000 20.000 - 54.400
 
Andel af AM-bidrag der kan udbetales over to år, (forholdsmæssig fordeling efter fødselsmåneden) (7/12 og 5/12), pct. 58 42  
Fordeling af skattenedslag der maksimalt udbetales på de to år, kr. 31.552 22.848  
AM-grundlag hvoraf der beregnes 40 pct. (opgøres forholdsmæssigt i det 64. år efter fødselsmåneden), kr. 174.000 300.000  
40 pct. af årets AM-grundlag, kr. 69.600 120.000  
Beløb der udbetales ved årsopgørelsen (det mindste af beløbet fra optjeningsperioden og 40 pct. af årets AM-grundlag), kr. 31.552 22.848