Skatteministeriet
Notat 28. marts 2008

64 årige - eksempel 3

Seniornedslag Skattenedslag til 64 årige i arbejde - Eksempel 3. Lønmodtager med 5 måneders ledighed

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
64 årige - eksempel 3

Eksempel 3. Lønmodtager med 5 måneders ledighed. (Alle tal er i 2008-niveau).
Forudsætninger:Lønmodtageren fylder 60 år i 2011 og har en årsindkomst på 240.000 kr. Personen har i 2008-2010 i gennemsnit haft en arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst under 550.000 kr. Personen opfylder indkomstkravet i alle fem år fra 2011-2015 og er fuldtidsbeskæftiget bortset fra 4 måneders ledighed i 2012 og 1 måned i 2013. Personen går på pension ultimo september 2016, men fortsætter med at arbejde på nedsat arbejdstid året ud.

Resultat:Personen vil få udbetalt 29.040 kr. i forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2015 i foråret 2016 og 58.960 kr. i forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2016 i foråret 2017.
Indkomstår Optjeningsperiode   I alt 2011-2015
  Udbetalingsperiode
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Personen fylder år den 24. september 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 60-64 år
AM-bidragspligtig indkomst, kr. 240.000 160.000 220.000 240.000 240.000 200.000  
Indbetalt fuldtids-ATP i andel af året, pct. 100 67 92 100 100 - 91,8
AM-bidrag til skattenedslag, (betalt AM-bidrag, dog maks. 20.000 kr.) 19.200 12.800 17.600 19.200 19.200 - 88.000
 
Andel af AM-bidrag der kan udbetales over to år, (forholdsmæssig fordeling efter fødselsmåneden) (4/12 og 8/12), pct. 33 67  
Fordeling af skattenedslag der maksimalt udbetales på de to år, kr. 29.040 58.960  
AM-grundlag hvoraf der beregnes 40 pct. (opgøres forholdsmæssigt i det 64. år efter fødselsmåneden), kr. 79.200 200.000  
40 pct. af årets AM-grundlag, kr. 31.680 80.000  
Beløb der udbetales ved årsopgørelsen (det mindste af beløbet fra optjeningsperioden og 40 pct. af årets AM-grundlag), kr. 29.040 58.960