Skatteministeriet
Notat 28. marts 2008

64 årige - eksempel 2

Seniornedslag Skattenedslag til 64 årige i arbejde - Eksempel 2. Lønmodtager med sygedagpenge i et beskæftigelsesforhold i det 64. år

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
64 årige - eksempel 2

Eksempel 2. Lønmodtager med sygedagpenge i et beskæftigelsesforhold i det 64. år. (Alle tal er i 2008-niveau).
Forudsætninger: Lønmodtageren fylder 60 år i 2008 og har en årsindkomst på 300.000 kr. Personen har i 2005-2007 i gennemsnit haft en arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst under 550.000 kr. Personen er ledig i 1 måned i 2010 og 1måned i 2011. Personen bliver syg og modtager sygedagpenge i halvdelen af 2012, men bevarer sit job. Da sygeperioder i ansættelsesforhold tælles med til beskæftigelsesomfanget og til indkomstkravet, opfylder vedkommende også kravet om fuldtidsbeskæftigelse i alle fem år fra 2008-2012. Personen er forsat syg i 2013 og går på pension ved udgangen af juli 2013.

Resultat: Af det samlede skattenedslag for de fem år på 92.000 kr. vil personen få udbetalt 30.000 kr. i forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2012 i foråret 2013. Der vil ikke blive udbetalt beløb for indkomståret, hvor personen fylder 65 år, da sygedagpenge ikke indgår i arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget.
Indkomstår Optjeningsperiode   I alt 2008-2012
  Udbetalingsperiode
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Personen fylder år den 22. juli 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 60-64 år
AM-bidragspligtig indkomst, kr.
Sygedagpenge, kr.
300.000
-
300.000
-
275.000
-
275.000
-
150.000
90.000
0
90.000
 
Indbetalt fuldtids-ATP i andel af året, pct. 100 100 92 92 100 - 97
AM-bidrag til skattenedslag, (betalt AM-bidrag, dog maks. 20.000 kr.) 20.000 20.000 20.000 20.000 12.000 - 92.000
 
Andel af AM-bidrag der kan udbetales over to år, (forholdsmæssig fordeling efter fødselsmåneden) (6/12 og 6/12), pct. 50 50  
Fordeling af skattenedslag der maksimalt udbetales på de to år, kr. 46.000 46.000  
AM-grundlag hvoraf der beregnes 40 pct. (opgøres forholdsmæssigt i det 64. år efter fødselsmåneden), kr. 75.000 0  
40 pct. af årets AM-grundlag, kr. 30.000 0  
Beløb der udbetales ved årsopgørelsen (det mindste af beløbet fra optjeningsperioden og 40 pct. af årets AM-grundlag), kr. 30.000 0