Skatteministeriet
Notat 28. marts 2008

64 årige - eksempel 1

Seniornedslag Skattenedslag til 64 årige i arbejde - Eksempel 1. Lønmodtager der opnår maksimalt skattenedslag

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
64 årige - eksempel 1

Eksempel 1. Lønmodtager der opnår maksimalt skattenedslag. (Alle tal er i 2008-niveau).
Forudsætninger: Lønmodtageren fylder 60 år i 2008 og har en årsindkomst på 300.000 kr. Personen har i 2005-2007 i gennemsnit haft en arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst under 550.000 kr. Personen opfylder indkomstkravet i alle fem år fra 2008-2012 og er fuldtidsbeskæftiget bortset fra 1 mdr. ledighed i 2010 og i 2011. Personen går på pension ultimo februar 2013.

Resultat: Personen vil få udbetalt 83.000 kr. i forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2012 i foråret 2013 og 17.000 kr. i forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2013 i foråret 2014.
Indkomstår Optjeningsperiode   I alt 2008-2012
  Udbetalingsperiode
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Personen fylder år den 1. marts 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 60-64 år
AM-bidragspligtig indkomst, kr. 300.000 300.000 275.000 275.000 300.000 50.000  
Indbetalt fuldtids-ATP i andel af året, pct. 100 100 92 92 100 - 97
AM-bidrag til skattenedslag, (betalt AM-bidrag, dog maks. 20.000 kr.) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 - 100.000
 
Andel af AM-bidrag der kan udbetales over to år, (forholdsmæssig fordeling efter fødselsmåneden) (10/12 og 2/12), pct. 83 17  
Fordeling af skattenedslag der maksimalt udbetales på de to år, kr. 83.000 17.000  
AM-grundlag hvoraf der beregnes 40 pct. (opgøres forholdsmæssigt i det 64. år efter fødselsmåneden), kr. 249.000 50.000  
40 pct. af årets AM-grundlag, kr. 99.600 20.000  
Beløb der udbetales ved årsopgørelsen (det mindste af beløbet fra optjeningsperioden og 40 pct. af årets AM-grundlag), kr. 83.000 17.000