Skatteministeriet
Notat 29. februar 2008

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Aftalen om en jobplan indeholder bl.a. et forslag om et særligt skattenedslag på op til 100.000 kroner for 64-årige i arbejde, hvis de har arbejdet fuld tid, siden de var 60 år og har haft en gennemsnitlig årlig arbejdsindkomst under 550.000 kr. fra 57 til 59 års alderen

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance har den 28. februar 2008 indgået aftale om en jobplan, som skaffer mere arbejdskraft i Danmark.

Aftalen indeholder bl.a. et forslag om et særligt skattenedslag på op til 100.000 kroner for 64-årige i arbejde, hvis de har arbejdet fuld tid, siden de var 60 år og har haft en gennemsnitlig årlig arbejdsindkomst under 550.000 kr. fra 57 til 59 års alderen.

Ordningen bliver midlertidig. Skattenedslaget gælder for personer, der fylder 64 år i perioden 2010-2016. Det betyder, at personer, der er fyldt 60 år 1. januar 2006 eller senere, har mulighed for at blive berettiget til skattenedslaget. Personer, der fylder 60 år i 2012, er sidste årgang, der er omfattet af ordningen.

I skemaet nedenfor er angivet hvilke årgange, der vil blive omfattet af ordningen. Det drejer sig om de syv personårgangene, der er født i 1946 til 1952. De første, der omfattes, er årgangene 1946 til 1948, der fylder hhv. 62 år, 61 år og 60 år i 2008.

Hvis personer, der fylder 62 år i 2008, opfylder betingelserne for tilbagebetaling, vil de som den første årgang få tilbagebetalt en del af deres betalte arbejdsmarkedsbidrag i 2011 i forbindelse med udsendelsen af deres årsopgørelse for indkomståret 2010.

I skemaet er endvidere for hver årgang, ordningen omfatter, angivet de tre indkomstår, hvor den gennemsnitlige indkomst ikke må overstige en indkomst på 550.000 kr. (2008-niveau), for at der kan opnås nedslag. Indkomsten udgøres af grundlaget for arbejdsmarkedsbidraget inkl. indskud på arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger.

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslaget skønnes at øge arbejdsudbuddet med godt 4.000 helårspersoner med en stigende profil fra 2008.

Her kan du læse mere om udformningen af skattenedslaget:

Skattenedslag til 64-årige i arbejde.

 

På Finansministeriets hjemmeside kan du læse mere om aftalen om en jobplan. (Åbner i nyt vindue)