Skatteministeriet
Notat 26. november 2007

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel virke i Danmark?

Fire arbejdspapirer om "Bæredygtig vækst og beskæftigelse i den danske velfærdsstat"

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel virke i Danmark?

I fire arbejdspapirer som fremlægges på Københavns Universitets Economic Policy Research Networks konference om "Bæredygtig vækst og beskæftigelse i den danske velfærdsstat" 23. november har Skatteministeriet simuleret virkningerne af en rendyrket dual indkomstskattemodel i Danmark med en ensartet lav skattesats på al kapitalindkomst.

Arbejdspapir I. Provenukonsekvenser

Arbejdspapir II. Ændret opsparingsadfærd

Arbejdspapir III. Ejerboligpriseffekter

Arbejdspapir IV. Fordelingsmæssige konsekvenser