Skatteministeriet

Notater

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Notater

10. juni 2003

Lavere skat på arbejdsindkomst - skattenedsættelsens udformning

Lavere skat på arbejde 2004-07 Aftalen om skattenedsættelser består af to elementer – en forhøjelse af mellemskattegrænsen og indførelse af et beskæftigelsesfradrag.

10. juni 2003

Lavere skat på arbejdsindkomst - skattenedsættelsens betydning for den enkelte borger

Lavere skat på arbejde 2004-07 Her gives to eksempler på, hvilken effekt skattenedsættelserne vil få på borgernes selvangivelser.

2. maj 2003

Forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner - eksempler på virkningen (L 30, 2003/2004)

Befordringsfradrag Fire typeeksempler på skattebesparelsen ved regeringens forslag om forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner.

2. maj 2003

Forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner

Befordringsfradrag Forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner som led i Regeringens regionale Vækststrategi.

2. maj 2003

Forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner - omfattede kommuner

Befordringsfradrag Oversigt over de 50 kommuner, der er omfattet af forslaget til forbedret befordringsfradrag

24. april 2003

Frist for at ændre selvangivelse fastsættes nu til 1 år

Ny bekendtgørelse, hvor der fastsættes en kort frist – 1 år – for kommunernes skatteansættelse af skatteydere med enkle økonomiske forhold. Fristen er i dag i praksis 3 år.

26. marts 2003

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en sag om befordringsfradrag

Artikel i JP d. 25. marts 2003 af departementschef Peter Loft

5. februar 2003

Strukturkommissionen - sammenfatning

Skatteministeriets bidrag til sektoranalyse (sammenfatning)

5. februar 2003

Strukturkommissionen

Skatteministeriets bidrag til sektoranalyse

19. december 2002

Fristudvalget - notits om betænkningen om frist- og forældelsesreglerne på skatte- og afgiftsområdet

Forældelsesfrister og frister for ansættelsesændringer er nødvendige for at skabe retsafklaring, af bevismæssige årsager og af hensyn til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af administrationen og en rimelig anvendelse af de til rådighed værende ressourcer.

11. december 2002

Skatteministeriets undersøgelse af ”sorte pletter” på ”skattelandkortet”

Notat om "sorte pletter" på "skattelandkortet"

30. november 2002

Skatteministeriet anker Vestre Landsrets dom om beskatning af fikseret lejeindtægt

Skatteministeriet har besluttet at anke Vestre Landsrets dom af 25. september 2001 til Højesteret

21. november 2002

Sundhedsbehandlinger og skat - faktaside

Personalegoder Generelt set er der i dag forholdsvis vide rammer for skattefriheden på området for sundhedsbehandlinger. Det gælder også forebyggelse.

13. november 2002

EU-formandskabet på skatteministeriets område - arbejdsnotat

Status for arbejdet med skattepolitikken i EU under det danske formandskab i andet halvår af 2002

10. april 2002

Skattestoppets fortolkning og implementering

Skattestop Sådan er skattestoppet defineret. Læs her det centrale notat om skattestoppet

7. februar 2002

Arbejdsgiverbetalt alkoholbehandling - baggrundsnotat (L 97, 2001/2002)

Personalegoder Baggrundsnotat til L 97, skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger

7. februar 2002

Arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger - baggrundsnotat (L 97, 2001/2002)

Personalegoder Baggrundsnotat til L 97, skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger

31. januar 2002

Arbejdsgiverbetalt datakommunikation

Personalegoder Eksempel på virkning af lovforslaget (L 55, 2001/2002)

28. januar 2002

Konkurrenceevnepakkens skatteelementer

Bedre forhold for små og nye virksomheder