Skatteministeriet

Notater

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Notater

24. marts 2004

Skatteministeriet fejlinformerer ikke

Af departementschef Peter Loft, Skatteministeriet. Bragt i Berlingske Tidende den 24. marts 2004

16. marts 2004

Forårspakken - virkninger af fremrykningen

Forårspakken 2004 Fremrykket skattenedsættelse

16. marts 2004

Forårspakken - nye skattekort til danskerne

Forårspakken 2004 Fremrykket skattenedsættelse og suspension af SP-bidraget

16. marts 2004

Forårspakken - lovforslaget om fremrykning af skattenedsættelsen

Forårspakken 2004 Fremrykket skattenedsættelse og suspension af SP-bidraget

16. marts 2004

Forårspakken - eksempler på virkningen i 2004

Forårspakken 2004 Fremrykket skattenedsættelse og suspension af SP-bidraget

16. marts 2004

Forårspakken - eksempel for ægtepar i ejerbolig

Forårspakken 2004 Fremrykket skattenedsættelse og suspension af SP-bidraget

16. marts 2004

Forårspakken - eksempel for funktionærægtepar i ejerbolig

Forårspakken 2004 Fremrykket skattenedsættelse og suspension af SP-bidraget

16. marts 2004

Forårspakken - eksempel for enlig faglært arbejder

Forårspakken 2004 Fremrykket skattenedsættelse og suspension af SP-bidraget

23. februar 2004

Sambeskatningsudvalg - baggrundsnotat

Selskabsskat Efter Selskabsskattelovens § 31 kan Ligningsrådet tillade, at danske selskaber på visse betingelser kan opnå sambeskatning med såvel danske som udenlandske selskaber.

21. januar 2004

EU-forslag - status over fiskale EU-forslag 1. halvår af 2004

Kort beskrivelse af aktuelle fiskale EU-forslag vedrørende beskatning

8. januar 2004

Kommissorium for en undersøgelseskommission i skattefradragssagen

Justitsministeren nedsætter en kommission til undersøgelse af den såkaldte skattefradragssag.

8. januar 2004

Undersøgelseskommission nedsættes i sagen om TDC's skattefradrag

På baggrund af nye oplysninger i TDC-sagen har statsministeren den 27. november 2003 skrevet til Folketingets formand og oplyst, at der vil blive nedsat en undersøgelseskommission med henblik på en uvildig undersøgelse af sagen. Statsministerens brev til Folketingets formand følger vedlagt i fuld tekst

18. december 2003

Ingen dobbeltbeskatning i EU-pakken

Skatteministeriets svar til kritik i Børsen 18/12 2003 af den såkaldte EU-pakke.

17. november 2003

Fradrag for færgeudgifter

Befordringsfradrag Svar på spørgsmål 42 til Folketingets Skatteudvalg

4. november 2003

Pensionsopsparing for selvstændigt erhvervsdrivende - eksempler (L 60, 2003/2004)

Pensionsbeskatning Regeringen vil give selvstændige bedre vilkår for at spare op til pension ved at ændre pensionsbeskatningsloven.

29. oktober 2003

Skatteaftale mellem Danmark og Sverige (notat om aftalen)

Den danske og svenske regering undertegner i dag en ny skatteaftale.

9. oktober 2003

Befordringsfradrag i udkantsområderne forbedres - 2004-2006

Befordringsfradrag Information om regeringens forslag til forbedret befordringsfradrag i udkantskommuner

30. september 2003

Grænsegængercentret - baggrundsnotat til pressen i forbindelse med pressemødet

Om baggrunden for etableringen af grænsegængercentret i Øresundsregionen (30. september 2003).

10. juni 2003

Lavere skat på arbejdsindkomst - skattenedsættelsens størrelse

Lavere skat på arbejde 2004-07 Skattenedsættelserne reducerer indkomstskatteprovenuet med 9,6 mia. kr. om året fra 2007, hvor skattenedsættelserne er fuldt gennemført.

10. juni 2003

Lavere skat på arbejdsindkomst - skattenedsættelsens fordelingsprofil

Lavere skat på arbejde 2004-07 Eksempler på virkningerne for en række typiske indkomstniveauer.