Skatteministeriet

Notater

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Notater

18. januar 2005

Udskrivelse af valget

Med udskrivelsen af folketingsvalget bortfalder alle endnu ikke vedtagne lovforslag . .

23. december 2004

Tynd kapitalisering - supplerende spørgsmål vedr. L 119

Supplerende spørgsmål vedr. L 119

1. december 2004

Tabel 3 Virkning på de offentlige finanser af udvalgte personalegoder med lavere skattemæssig værdiansættelse end markedsværdien

Personalegoder Virkning på de offentlige finanser af udvalgte personalegoder med lavere skattemæssig værdiansættelse end markedsværdien

1. december 2004

Supplerende materiale vedrørende statusrapport vedrørende personalegoder/naturalieydelser

Supplerende materiale vedrørende statusrapport vedrørende personalegoder/naturalieydelser

1. december 2004

Statusrapporten - bilag 2

Personalegoder Bilag 2 fra Statusrapporten

1. december 2004

Konklusion fra Statusrapport om personalegoder/naturaliegoder, november 2004

Personalegoder Konklusion fra Statusrapport om personalegoder/naturaliegoder, november 2004

1. juli 2004

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager

1. juli 2004

Medarbejderaktier - faktaside

Faktaside om beskatningsregler for medarbejderaktier

25. juni 2004

Strukturreform - orientering om ny struktur på skatte- og inddrivelsesområdet

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti indgået aftale om en strukturreform i Danmark

24. juni 2004

Strukturreform - skatteområdet

Forligspartierne ønsker at skabe en åben, helhedsorienteret skatteadministration

24. juni 2004

Strukturreform - en bedre betjening af borgerne

Forligspartierne ønsker, at borgerne oplever en offentlig sektor, som er tilgængelig

15. juni 2004

Kontrolaktioner - oversigt over overtrædelser og konsekvenser i forbindelse med kontrolaktioner

Sort arbejde Oversigt fra Beskæftigelsesministeriet, Integrationsministeriet, Justitsministeriet og Skatteministeriet

15. juni 2004

Kontrolaktioner mod sort og illegalt arbejde

Sort arbejde Myndighedssamarbejde mellem bl.a. ToldSkat, Politiet, Arbejdsdirektoratet, Udlændingestyrelsen og de kommunale skatteforvaltninger.

26. maj 2004

Redegørelse til Folketinget om medarbejderaktieordninger, maj 2004

Oplysninger modtaget i 2003 om anvendelsen af reglerne for medarbejderaktieordninger

26. maj 2004

Oversendelsesskrivelse til Folketingets formand

Skatteministeren har i dag afgivet en redegørelse til Folketinget om medarbejderaktieordninger (R 18)

18. maj 2004

Svensk lovforslag om gennemførsel af Øresundsskatteaftalen

Den svenske regering har fremsat lovforslag om svensk gennemførsel af Øresundsskatteaftalen.

27. april 2004

Det nye Skatteministerium - regeringens udspil til en strukturreform

Relevante links til informationer om Det nye Skatteministerium