Skatteministeriet

Notater

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Notater

26. januar 2007

En robust selskabsbeskatning

Selskabsskat Baggrundsnotat. Indgreb mod kapitalfonde og CFC

6. december 2006

Vejledning vedrørende proceslisten

Miljøafgifter Vejledningen beskriver den såkaldte procesliste og hvilke forhold, der skal være gældende, før en produktionsproces kan optages på listen.

29. november 2006

Lempeligere krav til skatteregnskabet – forenkling af mindstekravs­bekendtgørelsen

Har været bragt i Skatterevisoren, august 2006, og i SR-SKAT nr. 6 -06 (november 2006)

3. oktober 2006

Skatteministerens lovprogram 2006/2007

Lovprogram 2006/2007

3. oktober 2006

Skatteministerens beretning om skattepolitikken 2006/2007

Folketingets åbning den 3. oktober. Af skatteminister Kristian Jensen

15. juni 2006

Notits særligt henvendt til studerende om ophævelsen af personfradraget for indkomståret 2004 og 2005 for visse begrænset skattepligtige personer og om muligheden for genoptagelse af skatteansættelsen hos SKAT

Ved lov nr. 221 af 31. marts 2004 (L 119) blev personfradraget ophævet for begrænset skattepligtige personer, som kun er skattepligtige til Danmark i en del af et år, og som ikke opfylder betingelserne for at blive omfattet af grænsegængerreglerne, dvs. ikke har mindst 75 pct. af årets samlede globale indkomst fra Danmark i form af løn, SU m.v.

8. juni 2006

Skatteministerens beretning om skattepolitikken 2005/2006 - året der gik

Af skatteminister Kristian Jensen (V)

29. maj 2006

Kulbrinteskatteloven

Kulbrinteskat Lovbekendtgørelse – kulbrinteskatteloven

29. maj 2006

Kulbrinteopkrævningsloven

Kulbrinteskat Lovbekendtgørelse – Lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

26. april 2006

Redegørelse til Folketinget om medarbejderaktieordninger for perioden den 21. januar 2005 - 20. januar 2006

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET om oplysninger modtaget i perioden den 21. januar 2005 –20. januar 2006 om anvendelsen af reglerne for medarbejderaktieordninger

1. februar 2006

Betalingsbalance, skattetryk og dansk økonomis sårbarhed

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster består dels i overskuddet på varehandels- og tjenestehandelsbalancen, dels renteudgifter og andre løbende overførsler (bl.a. til EU)

1. januar 2006

Skatte- og momsmæssige konsekvenser ved gaver til hjælpearbejde

Regelbeskrivelse i oversigtsform

7. november 2005

Skatte- og afgiftsforslagene i finanslovsaftalen for 2006

Informationsmateriale om skatte- og afgiftsforslagene i finanslovsaftalen for 2006

14. oktober 2005

Redegørelse til Folketinget om medarbejderaktieordninger for perioden den 1. januar 2004 - 20. januar 2005

Redegørelse til Folketinget om oplysninger modtaget i perioden den 1. januar 2004 - 20. januar 2005 om anvendelsen af reglerne for medarbejderaktieordninger (ligningslovens § 7 H, stk. 1 - 5)

5. oktober 2005

Skatteministeriets bemærkninger til Rigsrevisionen

Skatteministeriets bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om undersøgelse af ToldSkats indsats mod sort økonomi

4. oktober 2005

Skatteministerens lovprogram 2005/2006

Lovprogrammet giver et overblik over de lovforslag på skatte- og afgiftsområdet som regeringen vil fremsætte i det kommende folketingsår.

4. oktober 2005

Skatteministerens beretning om skattepolitikken 2005/2006

Folketingets åbning den 4. oktober 2005 Af Skatteminister Kristian Jensen

10. marts 2005

Velfærdsreformer og økonomisk råderum - spørgsmål fra Skatteudvalget

Skatteudvalget har stillet en række konkrete spørgsmål om, hvilket økonomisk råderum forskellige velfærdsreformer vil give. Læs skatteministerens svar på de hypotetiske spørgsmål her (Spørgsmål 1-5, Alm. del)