Skatteministeriet

Notater

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Notater

6. marts 2008

Finanslovsaftale for 2008 i hus

Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance har indgået en samlet aftale om finansloven for 2008

29. februar 2008

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Aftalen om en jobplan indeholder bl.a. et forslag om et særligt skattenedslag på op til 100.000 kroner for 64-årige i arbejde, hvis de har arbejdet fuld tid, siden de var 60 år og har haft en gennemsnitlig årlig arbejdsindkomst under 550.000 kr. fra 57 til 59 års alderen

27. februar 2008

Notits vedrørende den 4-årige afgiftsfritagelse for varme produceret ved hjælp af el

Energiafgifter Der har været en del usikkerhed vedrørende den 4-årige afgiftsfritagelse for varme produceret ved hjælp af el

22. februar 2008

Aftale om den danske energipolitik i 2008-2011

Energiafgifter Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) har indgået aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om den danske energipolitik i årene 2008-2011

7. februar 2008

Hybridbiler – sammenligning med andre biler

Toyota Prius er den benzinbil på det danske marked, der kører længst på literen, nemlig 23,3 km/liter. Den benzinbil, der kommer tættest på, er en Citroen C1, der kører 21,7 km/liter.

31. januar 2008

Nedsat moms på sunde fødevarer

Sundhed Der er jævnligt forslag om at benytte afgifter og subsidier i højere grad, end tilfældet er i dag til at opnå ernæringsmæssige positive resultater. Det drejer sig især om nedsat moms på sunde fødevarer og øgede afgifter på usunde fødevarer

26. november 2007

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel virke i Danmark?

Fire arbejdspapirer om "Bæredygtig vækst og beskæftigelse i den danske velfærdsstat"

21. november 2007

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel virke i Danmark? (1)

Arbejdspapir I. Provenukonsekvenser

21. november 2007

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel virke i Danmark? (3)

Arbejdspapir III. Ejerboligpriseffekter

21. november 2007

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel virke i Danmark? (2)

Arbejdspapir II. Ændret opsparingsadfærd

21. november 2007

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel virke i Danmark? (4)

Arbejdspapir IV. Fordelingsmæssige konsekvenser

2. oktober 2007

Skatteministerens lovprogram 2007/2008

Skatteministerens lovprogram

21. august 2007

Lavere skat på arbejde - prisindeksering af energiafgifter

Lavere skat på arbejde 2008-09 I aftalen om <i>Lavere skat på arbejde</i> foreslås en indeksering af energiafgifterne fra 1. jan. 2008

27. juni 2007

Pensionsbeskatning - rammeaftale om den fremtidige pensionsbeskatning indgået mellem regeringen (V og K) og partierne DF, RV, S, SF har den 27. juni 2007

Pensionsbeskatning De danske pensionsbeskatningsregler er blevet underkendt ved EF-domstolen. Det indebærer, at Danmark er forpligtet til at udvide fradragsretten for pensionsbidrag, så bidrag indbetalt til udenlandske pensionsordninger også omfattes.

14. juni 2007

Økonomiske virkninger af rationalisering af energiafgifterne

Miljø Afgiftsrationaliseringen består af følgende elementer

14. juni 2007

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering

Miljø Afgiftsrationaliseringen består af to elementer

14. juni 2007

Miljø- og energimæssige virkninger af afgiftsrationalisering

Miljø Miljø- og energimæssige virkninger af afgiftsrationalisering

14. juni 2007

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering - baggrundsnotat

Miljø Afgiftsrationaliseringens to elementer.

21. maj 2007

Bilpakken L 217 - ændringsforslag til omlægning af bilbeskatningen

Omlægning af bilafgifterne 2007 På baggrund af de forskellige høringssvar og øvrige henvendelser er forligskredsen - regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti - enige om at foretage tilpasninger i forhold til det fremsatte lovforslag