Skatteministeriet

Aktuelle skattetal

Skatteministeriet udgiver løbende mindre publikationer i formatet Aktuelle skattetal. Aktuelle skattetal sætter fokus på aktuelle skatteøkonomiske emner.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Aktuelle skattetal

Emnet kan eksempelvis være nye tal fra styrelser under Skatteministeriets koncern, nye satser eller beløbsgrænser eller nye beregninger fra Skatteministeriet. 

Aktuelle skattetal er typisk 1-3 sider i pdf-format og udkommer med hyppig frekvens for at sætte fokus på skatteøkonomiske emner.

Aktuelle skattetal henvender sig eksempelvis til journalister, undervisere, interesseorganisationer og andre med interesse for skattepolitik og skatteøkonomiske forhold.

Aktuelle skattetal 20. december 2018

40.000 færre topskatteydere i 2019

Skatteministeriet skønner, at antallet af topskatteydere i 2019 vil være ca. 40.000 lavere end i 2017. Dermed vil i alt ca. 460.000 skatteydere betale topskat i 2019.

Aktuelle skattetal 10. december 2018

Skatteindtægterne rundede 1 billion kroner i 2017

De samlede indtægter fra skatter og afgifter oversteg for første gang 1 billion kroner i 2017.Det viser en nylig opgørelse fra Danmarks Statistik. Indtægterne fra skatter og afgifter er dermed steget med cirka 40 mia. kr., siden V-regeringen trådte til i 2015.

Aktuelle skattetal 20. august 2018

Danskerne har fået 11 mia. kr. i BoligJob- fradrag siden 2015

I perioden 2015-2017 har danskerne fået Bolig-Jobfradrag for 11 mia. kr. Fradraget er blevet indtastet på 1,4 mio. årso ...

Aktuelle skattetal 31. maj 2018

Lavere registreringsafgift har givet danskerne mere bil for pengene

Siden 2015 er der gennemført en række lempelser af registreringsafgiften på biler, som har givet danskerne mere bil for pengene. Bilkøberne har således brugt en del af den lavere afgift til at bevæge sig højere op i bilsegmenterne, viser analyse fra Skatteministeriet.

Aktuelle skattetal 25. april 2018

Lavere afgift gavner især forbrugere med elvarme uden for byerne

Grønne afgifter En yderligere nedsættelse af elvarmeafgiften vil give en lempelse til et bredt udsnit af forbrugere, der primært bruger elvarme til at opvarme deres boliger. Lempelsen gavner især områder uden for byerne, hvor andelen af boliger opvarmet med el, er høj.

Aktuelle skattetal 17. april 2018

Den høje danske elafgift tjener ikke samme grønne formål som tidligere

Energiafgifter Danske forbrugere betaler i dag EU’s højeste elafgift. Den høje elafgift fremmer imidlertid ikke den grønne omstilling i samme grad som tidligere. En lempelse af afgiften vil i vidt omfang kunne finansiere sig selv.

Aktuelle skattetal 22. januar 2018

8 ud af 10 skattekroner bliver i 2018 betalt som enten personskat eller moms

Skatteopkrævning På finansloven for 2018 forventes der indtægter fra skatter og afgifter for i alt 960 mia. kr. Næsten 60 pct. af skatteindtægterne betales som personskatter, mens over 20 pct. kommer fra momsen.