Skatteministeriet

Aktuelle skattetal

Skatteministeriet udgiver løbende mindre publikationer i formatet Aktuelle skattetal. Aktuelle skattetal sætter fokus på aktuelle skatteøkonomiske emner.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Aktuelle skattetal

Emnet kan eksempelvis være nye tal fra styrelser under Skatteministeriets koncern, nye satser eller beløbsgrænser eller nye beregninger fra Skatteministeriet. 

Aktuelle skattetal er typisk 1-3 sider i pdf-format og udkommer med hyppig frekvens for at sætte fokus på skatteøkonomiske emner.

Aktuelle skattetal henvender sig eksempelvis til journalister, undervisere, interesseorganisationer og andre med interesse for skattepolitik og skatteøkonomiske forhold.

Aktuelle skattetal 5. december 2014

Flere selskaber betaler selskabsskat

Selskabsskat Andelen af selskaber, der betaler selskabsskat i Danmark, er steget siden 2011. Fra 2011 til 2013 er andelen vokset fra ca. 32 pct. til omkring 38 pct. Det samlede antal selskaber, der betaler selskabsskat, er i samme periode vokset med over 9.000 selskaber.

Aktuelle skattetal 5. december 2014

Statens indtægter fra selskabsskatter stiger fortsat

Selskabsskat Det samlede provenu fra selskabsskatter i Danmark stiger fortsat. I 2013 er der således kommet mere end 53 mia. kr. i statskassen fra selskaber, der har aktivitet i Danmark. Det er en stigning på ca. 12 mia. kr. i forhold til 2011 samt 4 mia. kr. siden sidste år.

Aktuelle skattetal 28. oktober 2014

Små virksomheder står for over halvdelen af skattegabet

SKAT Virksomheder uden ansatte står for over halvdelen af det danske skattegab. En del af disse er nystartede virksomheder. SKAT har derfor stort fokus på at reducere skattegabet for netop denne gruppe via information og vejledning.

Aktuelle skattetal 1. oktober 2014

Skattereform fritager 14.500 danskere fra topskat

Beløbsgrænser I 2015 hæves grænsen for, hvornår man skal betale topskat, med 10.100 kr. Det skyldes blandt andet skattereformen fra 2012. Skattereformen undtager alene i 2015 op til 14.500 danskere fra at betale topskat.

Aktuelle skattetal 8. september 2014

Faldende tillid til SKAT

SKAT Danskernes tillid til SKAT har i mange år ligget på et højt niveau, men er faldet mellem 2011 og 2013. Det viser en ny spørgeskemaun-dersøgelse udført af Danmarks Statistik for SKAT. Ledelsen i SKAT har igangsat flere initiativer, som skal bidrage til at genoprette tilliden.

Aktuelle skattetal 22. maj 2014

BoligJobfradrag benyttes mindre end forventet

BoligJobfradrag Servicefradraget i BoligJobordningen er blevet brugt mindre end forventet. Udgifterne til ordningen udgør således omkring 2/3 af det skønnede mindreprovenu. Det viser foreløbige tal fra Skatteministeriet.

Aktuelle skattetal 4. april 2014

Regeringen afblæser udskældt afgift

Forsyningssikkerhedsafgiften Regeringen foreslår at tilbagerulle forsyningssikkerhedsafgiften. Som alternativt finansieringsbidrag til Energiaftale 2012 vil regeringen øge personskatterne. Samlet set er det til gavn for både husholdninger og erhverv.

Aktuelle skattetal 4. april 2014

Tilbagerulning af FSA giver lempelser til erhvervslivet

Forsyningssikkerhedsafgiften Regeringen foreslår at tilbagerulle forsyningssikkerhedsafgiften. Sammen med Aftaler om Vækstplan DK vil det medføre lempelser til erhvervslivet på op mod ca. 1,5 mia. kr. i 2020.

Aktuelle skattetal 4. april 2014

Tilbagerulning af FSA giver danske familier større rådighedsbeløb

Forsyningssikkerhedsafgiften Regeringen foreslår at tilbagerulle forsyningssikkerhedsafgiften. Som alternativ finansiering vil regeringen øge personskatterne. Samlet set øger forslaget rådighedsbeløbet for en gennemsnitlig husholdning frem mod 2020 i forhold til finansiering via forsyningssikkerhedsafgiften.

Aktuelle skattetal 2. april 2014

Rekordmange transfer pricing-sager

SKAT har i 2013 foretaget rekordmange forhøjelser af skattepligtige beløb i sager om såkaldt transfer pricing. Alene de seneste to år har SKAT foretaget forhøjelser for næsten 40 mia. kr.

Aktuelle skattetal 28. marts 2014

Forsyningssikkerhedsafgiften risikerer at koste erhvervslivet millioner

Forsyningssikkerhedsafgiften Den samlede forsyningssikkerhedsafgift vil resultere i øgede omkostninger for erhvervslivet på op til 750 mio. kr., hvis den gennemføres. Det viser tal fra Skatteministeriet.

Aktuelle skattetal 20. februar 2014

SKAT afslører stadig flere sager om ulovlige pengeoverførsler

Skattely SKATs skattelyprojekt Money Transfer har siden 2009 arbejdet på at afdække forsøg på at skjule pengeoverførsler til skattely-lande.