Skatteministeriet

Aktuelle skattetal

Skatteministeriet udgiver løbende mindre publikationer i formatet Aktuelle skattetal. Aktuelle skattetal sætter fokus på aktuelle skatteøkonomiske emner.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Aktuelle skattetal

Emnet kan eksempelvis være nye tal fra styrelser under Skatteministeriets koncern, nye satser eller beløbsgrænser eller nye beregninger fra Skatteministeriet. 

Aktuelle skattetal er typisk 1-3 sider i pdf-format og udkommer med hyppig frekvens for at sætte fokus på skatteøkonomiske emner.

Aktuelle skattetal henvender sig eksempelvis til journalister, undervisere, interesseorganisationer og andre med interesse for skattepolitik og skatteøkonomiske forhold.

Aktuelle skattetal 5. december 2013

Statens indtægter fra selskabsskatter stiger

Selskabsskat Det samlede provenu fra selskabsskatter i Danmark stiger. Det viser nye tal fra Skatteministeriet, som er offentliggjort ...

Aktuelle skattetal 7. oktober 2013

Omlægning af kapitalpensioner nedbringer den offentlige gæld

Skattereform 2012 Danskernes omlægning af kapitalpensioner har på nuværende tidspunkt givet knap 16 mia. kr. til statskassen. Størstedelen af pengene går til at nedbringe den offentlige gæld.

Aktuelle skattetal 9. september 2013

Færre danskere skal betale topskat

Skattereform 2012 Færre danskere skal fremover betale topskat. I 2014 hæves grænsen for, hvornår man skal betale topskat med 28.100 kr. fra 421.000 kr. i 2013 til 449.100 kr. i 2014. Det betyder, at antallet fra danskere, som betaler topskat, falder fra 720.000 i 2012 til ca. 500.000 i 2014.

Aktuelle skattetal 9. september 2013

Enlige forsørgere får op til 3.100 kr. mere i hånden

Personbeskatning Næste år vil enlige forsørgere i Danmark få 10.100 kr. mere i beskæftigelsesfradrag i forhold til i år. Det svarer til en forøget skattebesparelse på knap 3.100 kr. årligt eller ca. 260 kr. om måneden i forhold til 2013.