Skattetal

Statistik

Her kan du se en række beskrivelser af det store statistiske talmate­riale, der findes om skatter og afgifter.

Satser

Her kan du bl.a. finde skatte- og afgiftssatserne fordelt på love samt et omfattende materiale om kommuneskatterne.

Regnemetoder

Find dokumentation af de regnemetoder, som Skatteministeriet bruger til at vurdere virkningerne af ændringer i skatte- og afgiftspolitikken.