Skatteministeriet

Relevante links

Skatterelevante links til andre hjemmesider - herunder udenlandske skatte- og finansministerier.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Relevante links

Skatte- og finansministerier i Europa

Albanien
Andorra
Belgien
Bulgarien
Cypern
Estland
Finland
Frankrig
Grækenland
Irland
Island
Italien
Kroatien
Letland
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Makedonien
Malta
Moldavien
Nederlandene
Norge
Polen
Portugal
Rumænien
Rusland
Schweiz
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Storbritanien
Sverige - Finansministeriet
Sverige - Skatteverket
Tjekkiet
Tyrkiet
Tyskland - Bundeszentralamt für Steuern
Tyskland - Bundesministerium der Finanzen
Ukraine
Ungarn
Østrig

Færøerne og Grønland

Told-Skat Færøerne
Grønlands skattedirektorat

Skatte- og finansministerier andre steder

USA
Canada
Japan
Australien
New Zealand

Institutioner m.m.

Administrations- og Servicestyrelsen
Borger.dk

Danmarks Statistik
Danske Spil
DAB - statens netbliotek (Betænkninger mv.)
Denmark.dk
Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)
Det Danske Klasselotteri
De Økonomiske Råd
Finanstilsynet
Folketinget
Folketingstidende
Gældsstyrelsen
Høringsportalen
Kommunale Nøgletal
Lovtidende
Ministeriealtidende
Motorstyrelsen
Nationalbanken
Nordisk Ministerråd (Hallo Norden)
Retsinformation
Rigsrevisionen
Skat i Norden (Nordisk Råd)
Skatteankestyrelsen
Skatterådet
Skattestyrelsen
Spillemyndigheden
Statistikbanken (Danmarks Statistik)
Statstidende
Toldstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Virk.dk (Erhvervsportalen)
Vurderingsfortegnelsen
Vurderingsstatistik
Vurderingsstyrelsen

Institutioner i EU

Den Europæiske Centralbank
EF Domstolen
EU (Den Europæiske Union)
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Europa (Internetportalen til EU)
Europa-Direct (EU's informationsside)
EUR-Lex (EU lovgivningen)

Øresund

Øresunddirekt
Skat i Øresundsregionen

Internationale organisationer

IBDF (International Bureau of Fiscal Documentation)
IFA (International Fiscal Association)
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)
UNECE (FN - Economic Commission for Europe)
WCO (World Customs Organisation)
WTO (World Trade Organisation)

Danske organisationer

Danske Regioner
Danske Skatteankenævn
KL (Kommunernes Landsforening)
SRF Skattefaglig Forening

Forskning i skat og økonomi

Centre for Economic and Business Research (CEBR)
Danish Rational Economic Agents Model (DREAM)
Economic Policy Research Network (EPRN)
Economic Policy Research Unit (EPRU)
Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd
Rockwool Fondens Forskningsenhed
Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI)