Skatteministeriets historie

Her kan du læse mere om Skatteministeriets historie og finde en oversigt over skatteministre.

I 1902 blev generaldirektoratet for toldvæsenet og skattedepartementet, der skulle varetage det direkte skattevæsen, oprettet.

I årene efter statsskatteloven af 1903 og toldloven af 1908 fandt man, at skattevæsenet og toldvæsenet var egentlige statserhverv, hvorfor generaldirektoratet også burde placeres blandt de egentlige ministerielle departementer. Generaldirektoratet omdøbtes derfor i 1919 til Departementet for told og forbrugsafgifter, hvorefter der var to departementer.

Skattedepartementet og Tolddepartementet hørte indtil den 13. februar 1975 under Finansministeriet, men har siden udgjort et særskilt ministerium. Fra 10. september 1987 benævnt Skatteministeriet.

Skatteministre

Nedenfor kan du se en oversigt over, hvem der har været skatteminister siden oprettelsen af det særskilte ministerium i 1975.

Oversigt over skatteministre

Svend Jakobsen (S) Fra 13/2 1975         til 26/2 1977
Jens Kampmann (S) Fra 26/2 1977         til 30/8 1978
Anders Andersen (V) Fra 30/8 1978         til 26/10 1979
Karl Hjortnæs (S) Fra 26/10 1979         til 20/1 1981
Mogens Lykketoft (S) Fra 20/1 1981         til 10/9 1982
Isi Foighel (K) Fra 10/9 1982         til 10/9 1987
Anders Fogh Rasmussen (V) Fra 10/9 1987         til 19/11 1992
Peter Brixtofte (V) Fra 19/11 1992         til 25/1 1993
Ole Stavad (S) Fra 25/1 1993         til 1/11 1994
Carsten Koch (S) Fra 1/11 1994         til 23/3 1998
Ole Stavad (S) Fra 23/3 1998         til 21/12 2000
Frode Sørensen (S) Fra 21/12 2000         til 27/11 2001
Svend Erik Hovmand (V) Fra 27/11 2001         til 2/8 2004
Kristian Jensen (V) Fra 2/8 2004         til 23/2 2010
Troels Lund Poulsen (V) Fra 23/2 2010         til 8/3 2011
Peter Christensen (V) Fra 8/3 2011         til 3/10 2011
Thor Möger Pedersen (SF) Fra 3/10 2011         til 16/10 2012
Holger K. Nielsen (SF) Fra 16/10 2012         til 12/12 2013
Jonas Dahl (SF) Fra 12/12 2013         til 3/2 2014
Morten Østergaard (RV) Fra 3/2 2014         til 2/9 2014
Benny Engelbrecht (S) Fra 2/9 2014         til 28/6 2015
Karsten Lauritzen (V) Fra 28/6 2015         til 27/6 2019
Morten Bødskov (S) Fra 27/6 2019         til 4/2 2022
Jeppe Bruus (S) Fra 4/2 2022