Skattelovrådet

Skattelovrådet er et uafhængigt, stående udvalg, der har fokus på retssikkerhed og forenkling og undersøger emner efter anmodning fra skatteministeren.

Skattelovrådet er et uafhængigt, stående udvalg, som blev nedsat i 2016 i forbindelse med Retssikkerhedspakke II – Borgerne skal stå stærkere. Skattelovrådet har fokus på retssikkerhed og forenkling og undersøger emner efter anmodning fra skatteministeren. Det kan fx være undersøgelser om, hvorvidt skatteregler er tidssvarende og om de i tilstrækkelig grad tilgodeser borgere og virksomheders retssikkerhed.

Skattelovrådet består af otte faste medlemmer med økonomiske og juridiske kompetencer. Derudover kan skatteministeren udpege ad hoc-medlemmer med relevante kompetencer inden for et område.

Læs publikationer udarbejdet af Skattelovrådet

 

Medlemmer af Skattelovrådet
Niels Winther-Sørensen (formand), Professor i skatteret, dr.jur. 
Bo Sandemann Rasmussen, Professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, ph.d. 
Christian Bachmann, Advokat og partner hos Bachmann-Partners
Jakob Bundgaard, Adm. direktør for Corit Advisory, adjungeret professer ved Arhus Universtiet og professor ved Aalborg Universitet, ph.d.
Kim Pedersen, Advokat og partner hos SIRIUS Advokater
Klaus Okholm, Partner, statsaut. revisor, PwC
Preben Underbjerg Poulsen, Chefrådgiver i Skatteministeriet, cand.scient.adm.
Ria Falk, Partner hos KPMG Acor Tax, cand.merc.aud., cand.polit.
Thomas Elholm, Professor i strafferet, Ph.d. (ad hoc medlem) 

 

Tidligere medlemmer af Skattelovrådet:

  • Niels Johannesen, Professor MSO ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet, ph.d.
  • Nina Dietz Legind, Prodekan for forskning ved Syddansk Universitet, professor i bank- og kapitalmarkedsret, ph.d. (ad hoc-medlem)

 

Læs kommissorium for Skattelovrådet