Skatteministeriets Koncernrevision

Skatteministeriets Koncernrevision er Skatteministeriets interne revision og etableret med henblik på dels at understøtte Skatteministeriets departements overordnede tilsyn med dets styrelser og dels at understøtte udviklingen af styrelsernes forretningsgange, risikostyring og interne kontroller mv.

Skatteministeriets Koncernrevision (SKR) gennemfører løbende revisioner og undersøgelser, der forsyner departementet og de enkelte styrelser med observationer, risici og anbefalinger om bl.a. it-processer, regnskabsprocesser, økonomistyringsprocesser og risikoprocesser. SKR er en del af Skatteministeriets departement og reviderer derfor ikke departementets regnskab eller forretningsområder.

SKR understøtter styrelsernes risikostyring, udvikling af forretningsgange og interne kontroller mv. dels ved løbende rådgivning og dels ved at komme med anbefalinger på baggrund af de risici, som SKR observerer i de udførte revisioner og undersøgelser. På baggrund af anbefalingerne anmodes de reviderede styrelser om at iværksætte nødvendige foranstaltninger og handlinger, der kan mindske de observerede risici. SKR følger løbende op på styrelsernes afsluttede aktiviteter for at sikre, at de implementerede handlinger tager hånd om de observerede risici.

Offentlige rapporter udarbejdet af SKR kan søges frem på Folketingets hjemmeside