Rigsrevisionen

Rigsrevisionen gennemfører årligt adskillige revisioner og undersøgelser på Skatteministeriets område. Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget, og er en del af den parlamentariske kontrol i Danmark.

De fleste revisioner i Skatteministeriet gennemføres af Rigsrevisionen. I gennemsnit har Rigsrevisionen ca. 25-30 forskellige igangværende revisioner og beretningsundersøgelser på Skatteministeriets område.

Om Rigsrevisionen

Rigsrevisionen reviderer statens institutioner på vegne af Folketinget. Rigsrevisionens hovedopgave er at kontrollere statens regnskab og at undersøge administration og anvendelse af statens penge. Rigsrevisionen gennemfører årligt et antal løbende og afsluttende revisioner (årsrevisioner) og større undersøgelser i Skatteministeriets koncern. Rigsrevisionen igangsætter årsrevisioner på eget initiativ, mens større undersøgelser kan være igangsat af enten Statsrevisorerne eller Rigsrevisionen. Statsrevisorerne er politisk udpeget af Folketinget og har til opgave at revidere statens regnskaber i tæt samarbejde med Rigsrevisionen. Resultaterne af de større undersøgelser rapporteres i beretninger til Statsrevisorerne.

Rigsrevisionens rapporter

Rigsrevisionens revisioner og beretningsundersøgelser afsluttes som udgangspunkt med en afrapportering, der redegør for eventuelle kritiske forhold, som revisionen har observeret. Revisionerne vil typisk omhandle et område i en specifik styrelse i koncernen. På baggrund af revisionen anmoder Skatteministeriets departement den pågældende styrelse om at iværksætte aktiviteter, der kan mindske de observerede risici. Skatteministeriet følger op og sikrer fremdrift i de iværksatte aktiviteter.

Læs Rigsrevisionens offentliggjorte beretninger og notater på deres hjemmeside.