EU-retten

EU-Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret udfører kontroller i Danmark af EU’s indtægter og Danmarks brug af EU-midler.

EU-Kommissionen

EU-Kommissionen foretager løbende kontrolbesøg i Danmark med fokus på EU’s egne indtægter som fastsættes på basis af told, moms og bruttonationalindkomsten (BNI). EU-kommissionen afrapporterer resultaterne af et kontrolbesøg i en kontrolrapport, som medlemslandene løbende følger op på i dialog med EU-kommissionen.

Den Europæiske Revisionsret

Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) fungerer som EU’s uafhængige eksterne revisor og fører tilsyn med, at EU’s midler bliver brugt effektivt og efter hensigten. Revisionsretten beretter om revisionens resultater og giver via revisionsrapporter henstillinger til EU-Kommissionen og EU-landenes regeringer.

Læs mere om EU’s revisionsret