Revisioner i Skatteministeriet

Skatteministeriet administrerer en betydelig økonomi og er det ministerområde, der er underlagt flest revisioner og undersøgelser. Her kan du læse om de forskellige typer af revisioner, der foretages i Skatteministeriets koncern, og hvordan Skatteministeriet arbejder med dem.

I Skatteministeriet gennemføres både interne og eksterne revisioner og undersøgelser. De kan fx have fokus på ministeriets økonomi, overholdelse af gældende love og regler eller om forvaltningen udfører sin opgave effektivt.

Skatteministeriets mange revisioner og undersøgelser kommer især fra Rigsrevisionen, men også EU-Kommissionen, EU’s Revisionsret og Skatteministeriets Koncernrevision. Rigsrevisionen har i gennemsnit ca. 25-30 forskellige revisioner i gang på Skatteministeriets område.

Læs mere om de forskellige undersøgelser og revisioner:

Rigsrevisionen

Skatteministeriets Koncernrevision

EU, herunder Europa-Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret

Det store antal af revisioner kræver faste procedurer for at sikre overblik og effektiv opfølgning.

Læs mere om, hvordan der følges op på revisioner i Skatteministeriet